Carolina Lahdo som driver WiB, Women in Business, har även nu startat en podd. Här berättar hon om tankarna bakom den, kopplat till hennes andra verksamhet.

Carolina har arbetat med kapitalanskaffning för onoterade och noterade bolag i flera år. Snabbt märkte hon att kvinnliga grundare var underrepresenterade.

- Efter djupare analys avslöjade en ännu mer skrämmande verklighet än jag först trott.  Endast 0,5% av riskkapitalet går till kvinnliga grundare. Detta var startskottet för min kamp i jämställdhet vad gäller riskkapital och grundandet av WiB, Women in Business - för att utmana och ändra dessa siffror.

Med WiB bygger de en banbrytande plattform som är till för att stärka och stödja kvinnliga entreprenörer. De vill främja jämställdhet och mångfald inom entreprenörskap, genom att erbjuda kvinnor möjlighet till finansiering, mentorskap, utbildning och nätverk.

- Vårt mål är att skapa en dynamisk gemenskap som bryter barriärer och främjar kvinnor som driver företag, säger Carolina entusiastiskt.

Du startar en podd nu. Vad kommer den att handla om?

- Podden är en del av WiB:s jobb att vara en röst för kvinnliga entreprenörer.

Podden heter “Modig eller galen - den ofiltrerade sanningen”.

De vill ta hål på bilden allmänheten har om kvinnliga entreprenörer, att de inte vågar ta risk.  Det gör att kvinnor ofta blir ointressanta för investerare, men framförallt är det inte sant att kvinnor inte är riskbenägna, menar hon.

- Vi vet att kvinnor bygger bolag med sina egna pengar och män bygger bolag med hjälp av andras pengar.  Vem tar mest risk då? Vad är risk? Allt handlar om vart man startar.

De vill även visa att det finns fler förebilder än de få som ofta cirkulerar i media. De vill lyfta fram entreprenörer med olika bakgrund, åldrar och från fler branscher så fler känner igen sig och de vill även visa att resan är inte så lätt som man ofta får framställt i media. Det är tufft, menar hon och man får många käftsmällar på vägen men att om man håller i så kommer man till slut i mål. Det kanske får fler att orka hela vägen eller att inte känna sig ensamma, hoppas Carolina.

Varför behövs podden?

- Den behövs för att vi har för få förebilder som påminner om oss själva, som talar om vikten med balansen i livet, familjen och i bolaget. Majoriteten av män som bygger bolag har en kvinna som ser till att allt flyter på i familjelivet. Så är det inte ofta när man är kvinnlig entreprenör utan man behöver lösa den logistiken också.

Carolina tror att vi möter andra motgångar som kvinna än männen gör och det här ett sätt att inspirera kvinnor till att våga starta oavsett om man har barn eller inte. Hon vill också visa att det finns kvinnor som lyckas bygga bra, skalbara bolag trots alla hinder som finns idag. 

Det Carolina tycker är väldigt intressant är att när hon frågat de som hon intervjuat om de har varit oroliga eller rädda när de startat sina bolag, inte en enda har sagt att de ens tänkt på det. De är kvinnor som är i olika åldrar, olika bakgrund och ofta har de haft en familj som fostrat dem till att tro att allt är möjligt. Det säger henne att entreprenören har inget kön utan det är en person som vuxit fram i en miljö av människor som vill något. Där man vuxit upp med ett självförtroende, framför allt hög drivkraft och en stark problemlösningsförmåga. Som entreprenör är det väldigt ensamt i början och man måste ta reda på alla svar själv, det kräver att man har en enorm vilja och tro på sig själv.

Poddens målgrupp

Carolina förklarar också att podden vänder sig till alla som driver företag. De som drömmer om att starta bolag och till studenter då hon gärna vill inspirera fler tjejer till att våga starta bolag.

- Framför allt så vänder den sig till investerare som vill lära sig mer om hur kvinnliga grundare fungerar och som ännu kanske insett hur mycket missad innovation och tillväxtpotential som finns i kvinnliga grundare. Här får de möjlighet att lyssna på flera olika entreprenörer

Vad har du för långsiktig plan och mål för podden?

- Målet är att nå kvinnor över hela landet, stärka communityt. Att man ska känna att man inte är ensam i kampen när man bygger bolag. Det är även ett mål att Inspirera fler investerare till att investera i kvinnliga grundare. Inspirera fler kvinnor till att våga, det finns ingen rätt tajming, det är bara att börja. 

Nina Jansdotter
Webbpedagog