Av Nina Jansdotter

Låt det vara du själv som väljer dina mål, oavsett om det handlar om rena karriärmål eller om mål som är av det mer privata slaget. Välj dem inte för att få mer beundran, ytliga framgångar eller för att någon pushat dig. Gör det för att du själv vill uppnå just det målet eller de målen. För vad du vill. För vad du kan. För vem du vill vara. På det sättet blir det hela mer genomförbart och något du gör av rätt anledningar.

Din målsättning måste till största delen vara din. Inte för att någon annan tycker att du måste eller borde, ”det hade varit bra för dig om du…”. Om du själv inte integrerar målet i ditt sätt att vara, i din vardag, i ditt sätt att ta dig an arbetsuppgifter på ditt jobb, det nya sättet att tänka. Om du inte gör de nya handlingarna, så kommer det bli rätt svårt att vara så uthållig som det krävs för att ersätta en vana med en annan. En som kanske är mer gynnsam för dig. Om du inte egentligen tycker att målet viktigt för dig så kommer det bli svårt att springa alla de där löprundorna, jobba de extra passen, att byta ut maten du äter mot något som är nyttigare och gör att du orkar jobba mer effektivt på eftermiddagen och så vidare. Gör alltså ditt mål till ditt eget.

En annan aspekt är att det kan vara negativt att år efter år lova saker som inte håller. När du sätter upp mål, engagerar dig själv och kanske även andra men sedan bryter dem skapar du en negativ spiral och stänger dig för nya förändringar.

Hur har du gjort tidigare år när du nått mål, som du tidigare år har gett?

Finns det någon aspekt som du kan komma ihåg i detta och integrera i ditt nya mål och sätt att nå dit du vill den här gången?

När funkar det inte?

Kom ihåg misstagen och dra lärdom av dem.