Om du inte vet vad som är framgång, för dig, så kommer du att vara ett ”offer” för hur andra vill att du skall leva ditt liv.

Vad som är framgång för mig, är kanske inte alls framgång för dig och tvärtom. Hur definierar du framgång? Vem är framgångsrik? Vad skulle du behöva göra? Vem skulle du behöva vara för att du skulle kunna kalla dig själv framgångsrik, inför dig själv och eller andra?

På en skala, från ett-tio, där ett är ”inte det minsta framgångsrik ”, och tio är ”högsta möjliga framgång”, var anser du att du befinner dig just nu? Var skulle du vilja hamna? Var tror du är ”realistiskt” för dig att hamna? Vad kan du göra för att hamna ett steg framåt? Vad skulle du behöva göra/tänka/handla annorlunda för att hamna på tio? Handlar framgång om makt, status, balans eller att få göra det som är roligt.

Beskriv en situation där du haft framgång eller något du lyckats med. Skriv gärna ned på papper om du vill, det kan vara både stort och smått. Finns det någon röd tråd i dessa olika saker? Vad är kärnan? Vad säger det om dig som person? Vad har du för styrkor?

Nästa steg är att beskriva en situation som inte var så lyckad. Vad handlade det om? Vad var det som blev fel? Vad finns det för lärdom för dig att dra? Om det var så, att din chef var ”dum”, hur kommer det sig att du ofta hamnar i den situationen?

Att ställa frågor till sig själv är ofta ett bra sätt att utvecklas. Ett annat sätt kan vara att anlita en karriärcoach som bollplank. Utvecklingen går ofta ännu fortare då.