På Medicon Village finns det närmare trettio drivna, kvinnliga VDar. Möt fyra av dem idag på Internationella Kvinnodagen den 8 mars, då de delar med sig av bland annat sina bästa tips på hur vi kan uppmuntra kvinnligt ledarskap. 

Karin Bryder

Karin Bryder är VD för Invent Medic Sweden AB, som har varit på Medicon Village från 2015, och hon har varit VD där sedan flytten hit. Innan dess drev hon en konsultverksamhet tillsammans med två kollegor, och har varit VD på ProNoxis AB.  Invent Medic är i en omställningsfas där en produkt, efemia kontinensstöd, ska bära hela bolaget.

Pandemin slog till deras första ”riktiga” år med många nya distributörsavtal i Europa, där deras partners har varit helt nedstängda. De har ytterligare en efemiaprodukt på gång, en menskopp, som under mars kommer att skickas ut till 60 kvinnor för en första användartest.

Tror du det skiljer sig att vara kvinnlig VD inom life science branschen jämfört med övriga branscher? Vad är speciellt?

- Jag tror inte det skiljer sig mellan branscher. Det finns många kvinnor inom Life Science på alla nivåer så det är mer naturligt att det är här vi är.

Hur kan man uppmuntra kvinnligt ledarskap?

- Genom att tidigt lära ut vad det innebär att vara en bra ledare, att ta det redan i grundskola, gymnasiet och på ett bra sätt genom högre studier kan vi alla lära oss vad som är en bra ledare.

Att det finns de man kan fråga vad det innebär att vara ledare, projektledare, VD, CFO, forskningschef och så vidare är viktigt. Mentorprogram tror Karin också är bra för att få ökad diversitet i ledande positioner.

Anki Malmborg Hager

PainDrainer, där Anki Malmborg Hager är VD, flyttade in på Medicon Village i september 2019, precis när The Spark stod klart. Hon själv har varit på Medicon Village sedan januari 2013, i olika roller. Anki har varit VD i PainDrainer i 1,5 år, det vill säga sedan bolaget startade sin operativa era och flyttade in på The Spark.

Utmaningen i ett nystartat bolag är, tyvärr, alltid kapitalet, menar Anki.  Man behöver en historia och bevis på företagets briljans för att attrahera kapitalet. Och kapital för att skapa historien och beviset.

- Vi jobbar just nu med vår första produkt - en app som, baserat på AI, ska hjälpa personer som lever med smärta att få en högre livskvalitet.

Ankis främsta styrka är att ta idéer/uppfinningar och göra företag av dem. Det betyder att hon oftast har varit med vid bolagens födelse och sedan stannat ca 3-5 år, innan hon lämnat vidare sina ”bebisar”. De bolag Anki varit med och startat och också axlat VD rollen initialt i är Diaprost, Cantargia, SenzaGen och PainDrainer.

Tror du det skiljer sig att vara kvinnlig VD inom life science branschen jämfört med övriga branscher? Vad är speciellt?

- Jag har ju aldrig varit manlig VD och heller inte varit verksam i någon annan bransch än life science, så jag tycker det är en väldigt svår fråga. Jag tror det handlar om personlighet och kompetens snarare än kön och bransch.

Hur kan man uppmuntra kvinnligt ledarskap?

- För mig handlar det om att göra det du brinner för. Tycker du om, och är du intresserad av, att utveckla människor, blir du också en bra ledare.

Hanna Sjöström

GPX Medical har varit på Medicon Village sedan 2019 och är nu ett alumnibolag till SmiLe-inkubatorn. Hanna Sjöström har varit VD i GPX Medical sedan januari 2019 och noterade bolaget på Nasdaq First North i oktober 2020.

Hanna fick också möjlighet att ringa i börsklockan på Medicon Village. Hon har tidigare haft ledande positioner i internationella storbolag.

- Vi arbetar för att få vår medicintekniska produkt för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn CE-märkt och FDA-godkänd, med målet inställt på marknadslansering år 2023.

Tror du det skiljer sig att vara kvinnlig VD inom life science branschen jämfört med övriga branscher? Vad är speciellt?

- Jag möter relativt få andra kvinnliga VDar oavsett bransch, och särskilt få kvinnor som är VD för noterade bolag, men just inom Life Science på Medicon Village i Lund är representationen av kvinnliga VDar god och det gläder mig.

Enligt Hanna kan vi uppmuntra kvinnligt ledarskap genom att synliggöra kvinnliga ledare och visa på förebilder. Hon hoppas att vi i framtiden inte bara se fler kvinnliga ledare, utan också fler kvinnliga ägare och investerare.

Annette Säfholm

Gedea har haft kontor på Medicon Village i drygt fyra år. Första åren hade de kontor vid SmiLe-inkubatorn och var sen bland de första att flytta in i de nya kontorsrummen i The Spark, där de kunde expandera. Annette Säfholm har varit VD i Gedea i lite mer än fyra år och det är hennes första VD-uppdrag.

Gedea utvecklar en behandling för bakteriell vaginos. Bakteriell vaginos är ett tillstånd som drabbar 10 - 30% av alla kvinnor och orsakar illaluktande flytningar och ökar risken för allvarliga infektioner. Just nu pågår en större studie på kliniker i Malmö, Helsingborg och Stockholm och ett antal kliniker i Storbritannien. Studien är viktig för att kunna visa att behandlingen är effektiv för att både behandla bakteriell vaginos och förebygga att den kommer tillbaka.

Tror du det skiljer sig att vara kvinnlig VD inom life science branschen jämfört med övriga branscher? Vad är speciellt?

- Min uppfattning är att life science branschen har kommit långt med jämställdhetsarbetet. Inom life science styrs väldigt mycket av fakta och resultat och jag tror att saklighet gynnar jämställdheten.

Gedea är verksamma inom kvinnohälsa och vi arbetar hela tiden för att öka intresset för kvinnohälsa inom branschen. Glädjande nog ser vi att globala life science-bolag intresserar sig för kvinnohälsa, tillägger hon.

- Jag tror att chefer och ledare har en viktig roll i att uppmuntra sina medarbetare till karriärutveckling genom att utveckla ledaregenskaper. Det är viktigt att kvinnor med potential att bli ledare också får stöd för det tidigt i karriären.
- Inkubatorer och Universitet spelar en viktig roll i att uppmuntra unga kvinnor till entreprenörskap.

Se hela listan över kvinnliga VDar i verksamheter som finns på Medicon Village:

Acrivon AB                                                              Kristina Masson
Agardh Consulting                                                  Pernilla Agardh
Aqilion AB                                                               Sarah Fredriksson
Betahälsan AB                                                        Eva Ekesbo
Cancerkompisar                                                     Inga-Lill Lellky
CR Competence AB                                               Anna Stenstam
Fysioforte                                                               Pia Schoug
Gedea Biotech                                                       Annette Säfholm
GPX Medical                                                          Hanna Sjöström
In2cure AB                                                             Helene Hartman
Invent Medic Sweden AB                                       Karin Bryder
Invest in Skåne AB                                                 Ulrika Ringdahl
Stretch HR                                                              Monika Kumlin Larsson
Medicon Village Innovation AB                               Kerstin Jakobsson
Multihelix AB                                                           Ursula Hultkvist Bengtsson
PainDrainer AB                                                       Anki Malmborg Häger
Perituskliniken                                                        Åsa Dahm
Pia Schoug Sjukgymnastik                                     Pia Schoug
Redoxis AB                                                             Malin Hultqvist Hopkins
Retorikbyrån Susanne Hedin & Co                        Susanne Hedin
Smidi AB                                                                Annika Nilsson
SmiLe Incubator                                                    Ebba Fåhraeus
Solve Research and Consultancy AB                   Alejandra Castro Nilsson
Speximo AB                                                          Malin Sjöö
Truly Labs AB                                                       Karin von Wachenfeldt
Truly Translational Sweden AB                            Karin von Wachenfeldt
VATI of Sweden AB                                              Eva Vati
Xinnate AB                                                            Helene Hartman
Xintela AB                                                             Evy Lundgren-Åkerlund

 

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog