Alicia Medina, delar sin tid mellan business och akademi. Hennes företag heter Future of Organizing AB. Hon är verksamhetsutvecklare och rådgivare och hon arbetar både med organisatoriska frågor, samt framtagning av nya produkter och koncept, som stödjer agilt arbetssätt och självorganisering.

Alicia undervisar även på Umeå Universitet, på Företagsekonomiska institutionen i ”Företagets organisation och ledning”, samt handleder masterstudenter inom management och organisation. Ett av de ämnena hon forskar inom är självorganisering. Här berättar hon hur hon kom in på denna bana samt om ett verktyg för att hantera kompetens och talanger, som hon och hennes man, Rolf Medina, nu släpper.

Efter många år med olika roller inom telekom, IT och digitalisering så ledde hennes intresse till att forska och skriva en avhandling och få en PhD inom management.

Vad har varit det mest spännande med ditt val av jobb? 

- Att starta ett företag och utveckla en ny digital lösning är någonting som är oerhört kreativt och fritt. Att kunna påverka och göra prioriteringar och inte behöva följa en plan som någon annan har gjort. Att veta att man skapar någonting som gör skillnad, något som bidrag till världen, är nog det absolut mest spännande.

Det som däremot har varit mest utmanande, enligt henne, är att hantera tiden. Att  att kunna stänga av den ”kreativa kranen”, som rinner hela tiden. Och Coronapandemin förstås, det tvingade dem att tänka om och flytta sina planer.

Om verktyget

HEP-Online är en evidensbaserad digital lösning för att hantera kompetens, som är designad för att stödja självorganisering och ett agilt arbetssätt. Den kan också användas i traditionella organisationer. Alicia förklarar:

- Den bygger på principen ”rätt person på rätt arbetsuppgift, oavsett roll”. Vidare möjliggör det samarbete mellan olika team genom ett enkelt sätt att söka efter människor som har en specifik kunskap, för att sedan kunna samarbeta eller konsultera. Verktyget ger stöd för att beskriva vilken kunskap och vilka förmågor och färdigheter som behövs för arbetsuppgiften.

Detta är inte bara baserat på uppgiften i sig, utan tar också hänsyn till kontext och organisationskultur. Vidare synliggör HEP-Online dolda talanger, genom att göra kompetens transparent, tillägger hon.
De började bygga verktyget i september 2019.  Under många år innan dess, forskade de inom kompetens. Om hur dolda kompetenser kan göras synliga, samt hur människor i organisationer kan uppmärksamma andra på vad man själv har för kompetens och utvecklingsintresse.
De undersökte även hur organisationen kan bemanna olika arbetsuppgifter på ett flexibelt sätt, samt hur kompetensresor kan mätas och synliggöras.

- Men vi ville göra resultaten användbara och tillgängliga för alla, för både företag och organisationer. Sättet att göra detta var att förena vår bakgrund som dataingenjörer och digitaliseringsexperter, med vår nuvarande specialisering inom organisation och management, och på detta sätt utveckla en digital tjänst, säger Alicia.

Därför det bra timing nu

Hon menar att det finns flera anledningar till varför detta verktyg ligger rätt i tiden. Den första är att det gamla sättet att hantera kompetens inte längre fungerar. Världen rör sig mot självorganisering, mot agila organisationer, där det inte gäller längre att chefen eller HR ska vara ansvariga för människors kompetensutveckling och kompetensnyttjande.

- Världen rör sig snabbt och kompetens omsätts i rask takt. Därför måste varje person ha kontroll över sin kompetensresa. Ingen av de existerande lösningar som finns på marknaden har skapats för att stödja det nya sättet.

Det andra är att det behövs ett helt nytt synsätt för rekrytering och bemanning av roller och arbetsuppgifter. Många företag säger att de inte kan hitta rätt kompetens och samtidigt finns det både människor som har kompetens, men står utanför arbetslivet. Eller människor som vill byta jobb. men får inget nytt jobb, menar hon

- Inom varje organisation finns det många människor som vill få chansen att göra andra arbetsuppgifter och inte får göra det. Det gäller att fokusera på lämplighet och potential, istället för på de område där personen saknar kompetens eller erfarenhet.

Den tredje är att de flesta företag inte har en bra överblick av den kompetens som finns i organisationen, fortsätter Alicia.  I alla organisationer som de har undersökt fanns det många dolda talanger. Det vill säga människor som hade kompetenser som inte nyttjas. Detta är, enligt henne ett slöseri och en situation där alla förlorar. 

- Forskningen har visat att människor som har möjlighet att använda sin kompetens är engagerad och att engagerade människor presterar sex  gånger mer.

Vilken är verktygets största nytta? 

- Verktyget största nytta är sättet att definiera och mäta kunskapsnivåer och de karakteristiker som behövs för att kunna nyttja kompetens på bästa sättet och som också tar hänsyn till kontexten och kulturen i organisationen.

Vad har ni för vision om verktygets spridning i världen?  

- Vi lanserar lösningen i Sverige första mars 2021 och kommer att jobba resten av året med att komma in på den svenska marknaden. Under 2022 planerar vi en expansion i andra europeiska länder.
Sedan för tiden avgöra.  Förhoppningsvis kommer de också in i Sydamerika där hon har sina rötter, tillägger Alicia entusiastiskt.

- Det finns ett stort intresse för kompetensutveckling generellt sätt i världen, avslutar hon.

Nina Jansdotter
Webbpedagog