Serieentreprenör Rickard Linetti, har lång erfarenhet av att arbeta med digitala rekryteringstjänster. Nu lanserar han sajten Jobbstegen, som är en ny tjänst som ska hjälpa de som står lite längre från arbetsmarknaden. Personer som har ”svårare” än många andra på arbetsmarknaden. Det kan vara ungdomar utan gymnasiekompetens, nyanlända, personer med funktionsnedsättning och eller personer över 55 år. Här berättar han om sin bakgrund och hur denna idé kom till, samt vad han har för vision med sitt företagande.

Lite om Richards bagrund. Efter sex år på Sydsvenskans annonsavdelning startade han 1996 Sveriges första jobbsajt – Stepstone. Denna tjänst arbetade han med under fyra år. De gick från att vara tre anställda till över femtio på tre år. Efter Stepstone har han grundat och lanserat ett antal olika digitala tjänster inom jobb och rekrytering, som till exempel Rekryteringsportalen – en informationstjänst för HR-personal.

- Denna tjänst arbetade jag med två år och hade åtta anställda. Efter det blev det Chefsjobb.se, som var en nischad tjänst mot chefer och specialister. Chefsjobb drev jag under 5 år med 10 anställda. Bolaget såldes 2009 till danska Jobindex. Efter uppköpet av Chefsjobb blev jag anställd av Jobindex som ansvarig för både Chefsjobb.se och Jobbsafari.se.

Under två år satt han i Köpenhamn. Efter detta blev han anlitad som konsult åt Blocket när tjänsten Blocket Jobb skulle lanseras. Under ett år var han då bollplank, samt operativ inom försäljning inom Schibsted- koncernen.

- Mellan åren 2014-2018 arbetade jag med många olika projekt inom arbetsmarknad och rekrytering. Bland annat drev jag under ett år Platstorget – ett projekt via Tillväxtverket ”enklare vägar till jobb och utbildning”. Sedan 2019/2020 har jag arbetat med tjänsten Jobbstegen.

Drivkraften att skapa nya möjligheter

Rickard beskriver sig själv som en kreativ person, som älskar utmaningar.  Han drivs av att förändra och förbättra och att skapa digitala tjänster som skapar nya möjligheter. Hans största egenskaper som människa är socialt engagemang, seriös, professionell, social, målmedveten och ganska trevlig.

- Jag har arbetat med jobbmatchning, rekrytering och digitala jobbtjänster i snart 25 år. Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring vilket skapar möjligheter och utmaningar. Initialt var utmaningen att förändra branschen – att gå från det analoga till det digitala. Att konkurrera med dagspress och få både arbetsgivare och arbetssökande att gå från papper till skärm. Idag ser vi en digital dominans gällande jobb, matchning, rekrytering med mera.

Hans driv för just arbetsmarknad är en kombination av att utmana, förändra och att skapa mer effektiva plattformar för både arbetsgivare och arbetssökande. När man arbetat så länge i en och samma bransch drar man på sig en massa kunskap och erfarenheter. Han har alltid sett detta som möjligheter på en ständigt föränderlig marknad, menar han.

Många av de som idag står långt från arbetsmarknaden har inga naturliga mötesplatser. Ingen digital tjänst, såsom vanliga jobbsajter, vänder sig till denna målgrupp. På Jobbstegen samlar de alla möjligheter som denna målgrupp kan ta del av. Här finns allt från lediga jobb, praktikplatser och arbetsträning till information om olika matchningstjänster och utbildningar.

- På Jobbstegen samlar vi alla matchningsföretag i Sverige på en och samma plats och gör det lätt för arbetssökande att läsa mer om respektive matchningsföretag och se vilka tjänster de erbjuder för att snabbare komma i jobb eller utbildning.

Idén har vuxit fram under många år

Efter många års arbete med ”vanliga” jobbsajter såsom Stepstone, Chefsjobb, Blocket och Jobbsafari insåg han att dessa tjänster i mångt och mycket vänder sig till personer med både gedigen utbildning och erfarenhet. Jobben är relativt kvalificerade och konkurrensen mellan jobbsökarna är hård. I detta klimat och på dessa tjänster är det tufft att komma vidare till ett jobb om man varit arbetslös en längre tid, om man saknar gymnasieutbildning, om man är ny i Sverige eller om man på något annat sätt saknar erfarenhet och/eller utbildning, enligt Richards erfarenhet.

- Denna målgrupp behöver ofta både stöd och hjälp för att komma vidare. De behöver också tips och råd på vad man ska tänka på när man söker jobb. Jag insåg ganska snabbt att det inte fanns någon tjänst som vände sig till denna målgrupp.

Visst, Arbetsförmedlingen finns men då denna myndighets ansvarsområde kommer att förändras och inte handla så mycket om att förmedla jobb (redan idag), insåg han att det finns ett stort behov av en tjänst som Jobbstegen. Till detta kommer såklart en högre arbetslöshet i spåren av coronapandemin.

Timingen känns rätt, just nu menar han. Långtidsarbetslösheten ökar och kommer förmodligen att öka ännu mer. Fler och fler behöver hjälp och stöttning för att komma vidare till jobb eller utbildning. Under nästan ett år har utvecklingen av Jobbstegen pågått och många samtal med både arbetssökande, arbetsgivare och matchningsföretag har genomförts.

- Intresset är stort och likaså behovet. Dessutom ser vi att AF om cirka ett och ett halvt år kommer att få en annan roll vilket innebär att det finns ett stort behov för en ny samlingsplats/mötesplats för alla arbetssökande.

 Jobbstegen behövs för många olika anledningar, tillägger Rickard, med eftertryck. Arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden vill ha överblick – att se vilka möjligheter som finns i deras kommun för att komma vidare till jobb och utbildning.

Vilken hjälp och stöttning kan jag få?  Genom att samla alla möjligheter kommun för kommun blir det lättare att hitta rätt. Vad är Stöd och matchning eller Rusta och matcha? Hur kan en jobbcoach hjälpa mig? Vilka utbildningar erbjuds i min kommun? Vilka lediga jobb finns? Vilka arbetsgivare söker personal och hur ser deras kompetensbehov ut?  Vilka matchningsföretag finns i min kommun och vilka tjänster erbjuder dem?  Vem ska jag välja och hur väljer jag rätt matchningsföretag, alla viktiga frågor som besökarna på hans portal kommer att kunna få svar på.

Vad har du för vision?

- Min vision är att Jobbstegen ska bli den naturliga mötesplatsen för alla arbetssökande som står lite längre från arbetsmarknaden. Denna målgrupp som idag huvudsakligen får hjälp av Arbetsförmedlingen och kommunerna. Vi tar vid där AF slutade och blir dessutom ett effektivt verktyg för Sveriges kommuner gällande hjälp och stöttning för arbetssökande i kommunen (försörjningsstöd). Här samlas alla matchningsföretag med sina erbjudande och kommunen.

Lokala arbetsgivare finns med och lägger upp sina lediga jobb samt erbjuder praktik och arbetsträning. Alla dessa aktörer exponerar sina erbjudande på en och samma plats – kommun för kommun. För arbetssökande blir vi ”first in mind first in choice”. Jobbstegen blir som Arbetsförmedlingen var för 25 år sedan fast digital med många olika möjligheter till jobb och utbildning på en och samma plats, avslutar Rickard.

Nina Jansdotter
Webbpedagog