Vårdens Hjältar är ett projekt som Aleris startade för ett par veckor sedan. Syftet är att lyfta fram alla de som faktiskt gör jobbet. Som ställer om sin vardag, jobbar extra pass och ställer upp för samhället nu under den största krissituation vi sett i modern tid. Vi ville låta dessa hjältar berätta om sina upplevelser med egna ord. Samtidigt ville vi ge omvärlden en chans att följa några av alla de som går in och gör detta livsviktiga arbete, säger Micaela Braunander, som är chef för digital kommunikation på Aleris, entusiastiskt.

När Aleris startade Vården hjältar befann sig Stockholm mitt i förberedelserna inför ett eventuellt katastrofläge. Medarbetere inom vården började planera för att ställa om sin vardag, med allt från obekväm arbetstid till barnpassning, för att kunna hjälpa dig och mig. Fokus i denna pandemi är att ge vård på rätt nivå till rätt person. Det innebär att de vi kan hjälpa, skall vi också hjälpa, menar Micaela. Det finns enligt henne hjältar i flera led inom vården och Aleris vill med den här serien lyfta alla de som ställer om, och ställer upp för att du och jag ska få den hjälp vi behöver, när vi behöver den.

Vissa av våra hjältar finns på intensivvårdsavdelningarna och andra finns på Aleris egna enheter, som just nu avlastar Region Stockholm på olika sätt, i allt från att ta över akuta operationer till att erbjuda avancerad sjukvård i hemmet. 

- Vi vill med serien vårdens hjältar låta dig möta våra hjältar, de som just nu arbetar i pandemins frontlinje. Samtidigt vill vi hylla och tacka dem för deras insatser, berättar Micaela.

Hur väljer ni ut dem som ska porträtteras i serien?  

- Just nu har fokus varit på Stockholm och framförallt på intensivvårdsavdelningarna, men vi ser nu att fler områden går in och stöttar regionerna, genom att exempelvis erbjuda avancerad sjukvård i hemmet.

I vanliga fall erbjuder Aleris främst specialistvård, även om man har några närakuter, men det innebär att den mesta vården är planerad. I den här omställningen har huvuduppgiften gått från planerad till akut vård, både genom att medarbetare hjälper till i den akuta vården och att Aleris på olika sätt avlastar akutsjukhusen, genom att ta över akuta operationer. Stockholm ligger först i smittspridningskurvan och den stora omställningen har därför ännu så länge bara skett där, men inom kort räknar man med att behöva ställa om på fler orter.

Vissa medarbetare som har blivit tillfrågade om de vill vara med i artikelserien, har varit blygsamma och menar på att det endast gör sitt jobb och det är väl inget att visa upp.

- Genom att bidra med sin berättelse om vad som händer innanför dörrar dit bara sjukvårdspersonal och allvarligt sjuka annars kommer, så hjälper de till att sprida information direkt från källan. Vilket är viktigt både för att fler ska våga ställa upp, och för att allmänheten ska förstå vilken insats sjukvårdspersonalen gör just nu. Vi märker också att de blir stolta och känner att de verkligen bidrar till samhällsnyttan, när de ser sin egen insats lyftas fram så här, säger Micaela.

Hur länge planerar ni att köra detta projekt?

- Svår fråga, det är lite som att fråga hur länge Covid-19 pandemin kommer att vara. Ett svar skulle ju kunna vara att vi inte slutar med detta projekt utan istället behåller det för att sprida glada nyheter och lyfta våra medarbetares insatser i vardagen även när vi inte är drabbade av en pandemi. Kanske blir det en podd framåt hösten. Vi får se.

Nina Jansdotter
Webbpedagog