När man plötsligt befinner sig i en ny och helt oväntad situation är det svårt att veta hur man ska agera och kommunicera. Osäkerheten kan göra att man helst av allt vill ligga lågt och invänta bättre tider. Men det finns ofta mer man kan göra än man i förstone tror, sådant som underlättar  både för en själv och för kunderna. Nina Jansdotter, beteendevetare och karriärcoach ger här tillsammans med Åsa Rydhard, föreläsare och kommunikationstränare, sina bästa råd om hur man kan kommunicera i kristider.

Kriskommunikation är inte lätt! Men att inte kommunicera alls är ingen bra lösning, oavsett om det gäller en kris i omvärlden eller en intern företagskris, även om det kan tyckas vara det bästa alternativet när man nästan inget vet och allt är osäkert.  

Åsa Rydhards och Nina Jansdotters råd i den här situationen är entydigt: Vänta inte med att kommunicera! Det är bättre att tala om att man inte vet men att gör allt man kan, förbereder och jobbar på för att kunna erbjuda svar och lösningar. I sådana här osäkra och extrema situationer är det helt ok att inte ha koll, det är det ju ingen som kan ha. Deras råd är också att inte göra det för märkvärdigt med informationen, det behöver inte vara perfekt.

– Ta med kunden på din resa, föreslår Åsa. Genom att bjuda in kunden bakom ”kulisserna” och kommunicera om vad som händer kan man till och med skapa en större samhörighet och förtroende och få en bättre och mer levande relation, förklarar hon.

Det viktigaste är alltså att inte vänta med att kommunicera utan ta tag i det här och nu och berätta vad som händer, även om det inte kanske verkar vara så mycket.

– En krissituation kan också vara en möjlighet att skapa en mer personlig relation och ge företaget en mer personlig röst, förklarar Nina. Detta gör man bl a genom att våga visa känslor och vara generös med empati, fortsätter hon.

Ett konkret sätt att visa empati är att är fråga sig själv: Vad kan jag bidra med just nu? För att förbättra situationen både för mig själv och andra?

– Jag insåg att jag kunde ge tips om hur man bäst kan jobba hemifrån, för det kan jag, berättar Nina. En annan fördel är att jag blev mindre orolig när jag gjorde något själv, i stället för att bara titta på.

– Att kommunicera via Zoom är något som jag verkligen kan, fortsätter Åsa, eftersom det är det mötesverktyget jag använder i min vanliga arbetsvardag.

Det gäller att skruva på sin affärsidé och se om man kan hitta något att erbjuda som passar och efterfrågas det som händer just nu.

– Som entreprenör måste man hela tiden vara beredd att ”up-skilla” eller ”re-skilla”, och lära sig nya saker och anpassa sig, även om man blir tagen på sängen, menar Nina.

Dessutom är det roligt att göra nytta, tillägger Åsa.

Genom att samarbeta med andra, kanske till och med sina konkurrenter har man inte bara möjlighet att göra större insatser utan det gör också att man känner tillhörighet och känner sig mindre ensam. Vi är ju sociala varelser,

Även om man är orolig och vilsen måste man ändå försöka vara lösningsorienterad och peppande och inte hänge sig åt domedagskänslor, för det riskerar bara att bli förlamande.

– I en krissituation är det också extra viktigt att vara källkritisk och inte sprida rykten utan tala utifrån din egen erfarenhet, poängterar Åsa.

Genom att själv vara konstruktiv och nytänkande och försöka hitta möjliga lösningar samtidigt som man är empatisk och inbjudande kan man också ge andra mod och kraft att göra detsamma. På köpet kan ens engagemang och kommunikation bidra till positiva berättelser och goodwill. Att hitta nya vägar, lösningar och möjligheter är något vi alla tjänar på i det långa loppet. För det enda man kan vara säker på i den här världen, det är att allting hela tiden förändras, och då gäller det att hänga med.

Skribent: Christina Hultman