Joanna Törngren Redebrant är grundare av Nyfikna Investerare, som nu expanderar sitt koncept ut i världen. Hon siktar på att bygga ett av världens ledande investeringscommunitys. Här ger hon sina bästa tips på hur man går från att vara ensamföretagare till ett företag till att bli fler i teamet.

När du ska skala ditt bolag så behöver du ta in fler resurser på ett eller annat sätt, inleder Joanna.

Hennes bolag är hennes passion och började som en hobby. Efter hand har det kommit in fler som också vill vara med på resan, något som hon tycker är både kul och givande för hennes affärsidé.  

- Att jag har fått in fler i teamet har inneburit att jag har blivit ännu mer fri att syra min tid, vad jag vill göra och varifrån jag jobbar. Var och en kan fokusera på det den är bäst på och jag behöver inte göra allt själv som tidigare, säger Joanna.

Joanna får ofta höra att hon är modig som vågar ta in personer som är ”bättre än vad hon själv är”. Hon ser det som en komplimang, men hon tycker samtidigt att det är ett konstigt uttryck.

- Vaddå bättre än mig själv? Känns det inte väldigt konstigt att jämföra päron med äpplen? Jag kan ju inte vara bäst på allt, men vill bygga ett team där alla är bäst på sin sak, det betyder ju inte att någon av oss är bättre än någon annan.

Så, var inte rädd att bygga ett team där alla är bäst på sin sak. Och jämför dig bara med dig själv, tipsar hon.

Nyttja teamets kompetenser

En annan sak som hon gärna lyfter fram är att det är värdefullt att nyttja styrelsen och advisory board för att få ”billig” arbetskraft i tidiga skeden innan det finns möjlighet att anställa eller att ta in konsulter. Skapa även långsiktiga incitament för de inblandade.

- Att rekrytera är kostsamt i såväl pengar som tid. Genom delägarskap och optionsprogram finns möjlighet att skapa långsiktiga resultat.

Det är också viktigt att kommunicera mycket med sitt team, enligt Joannas erfarenhet. Du är mycket längre fram i tankarna. Var tydlig, förankra och inte minst ge det tid att sjunka in för att få alla att se målet och committa till detta.

Sist, men inte minst: Reglera vad som gäller i ett aktieägaravtal om du tar in delägare.

- Var tydlig och reglera förutsättningarna så det inte uppstår konflikter eller meningsskiljaktigheter i onödan.

 

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog