Av Nina Jansdotter

Många som anlitar mig som karriärcoach har svårt att komma underfund med vad de vill ha här i livet och vad de ska göra för karriärval. Och de ställer också frågor om när mål kan ändras.

Mål kan man formulera så ofta man vill och skall också förändras när du inte längre känner någon entusiasm för målet, enligt mig.  Det är vanligt att ens önskningar, och prioriteringar, ändras många gånger på vägen. Detta är helt okej och hör till växandet som människa.

Hellre än att ägna tid och energi över att få makt över det som händer runt omkring, yttre faktorer, är det ofta mycket mera effektivt att bara vara.

Släpp taget

Ofta blir man mycket mera kreativ när man släpper taget, och låta saker och ting ha sin egen gång. Håll därför inte krampaktigt fast vid gamla mål, som du för länge sedan vuxit ifrån och slutat intressera dig för.

Konkretisera målen

Det är viktigt att göra sina målbilder mera konkreta. Du kan också ha personliga mål, till exempel hur du vill vara som person. Målet är att bli en ”bättre fungerande människa”, som inte spiller tid och att inte låter små petitesser störa ens humör. Allteftersom du blir bättre på att höra din egen röst kan du utveckla och sätta mer konkreta mål.