Susana Bernardini, startar nu ett företag kring ett upplevelsecenter, som erbjuder utveckling för barn och unga med vuxna. De skapar workshops, kurser, barnkalas samt anordnar spännande läger på lov och sommaren, samt har olika aktiviteter för familjen. Djur, natur och personlig utveckling är deras röda tråd.

Susana är professionell pedagog och coach, med snart trettio års erfarenhet av att arbeta med utbildning och utveckling. Hon har arbetat inom både särskolan och grundskolan, där hon bland annat har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga med olika funktionsnedsättningar och diagnoser.

- Jag har även varit med och byggt upp en pedagogisk verksamhet på universitetet (i Lund), samt så har jag arbetat med grupper och varit verksam både inom näringslivet, statliga sektorn och även inom den ideella sektorn.

Att Susanna väljer att dra igång sin verksamhet just nu handlar om att det hon vill göra inte riktigt får plats i någon form än i denna. Samt att hon känner att hon har så mycket som hon vill förmedla och vill nå ut med till fler unga och till deras familjer.

Till vem vänder du dig?

- Jag vänder mig till föräldrar som vill ge sina barn och ungdomar bättre möjlighet att hantera sin vardag och rustas inför framtiden.  Det kan vara att ditt barn behöver och vill träna sina olika färdigheter och  öka sin känsloförståelse. Eller våga prata inför andra, ta plats samt ge andra plats och vill träffa nya vänner.  

Att lära känna sig själv, var något som redan Sokrates tog fasta vid och det finns mycket som tyder på att när vi blir medvetna om oss själva, våra beteenden, våra behov, våra känslor och tankar, kan vi uppleva att våra liv blir lättare att hantera fortsätter Susana entusiastiskt.

- Att vara i naturen och med djur är livsfrämjande och helande.  Därför är denna verksamhet viktig och ganska unik, då vi sällan får möta dessa saker på samma gång och samma plats.

Det finns många som har behovet av att få kunskap i hur jag bättre hanterar livet och dess villkor, menar hon.

Vad är det roligaste med att jobba med människor?

- Mötet är bland det mest spännande, då man oftast inte vet vem man möter.
Sedan är det helt underbart att få ta del av en annans individs växande genom att inspirera eller bara vara sidan om.

Just barn och unga  mycket givande att jobba tillsammans med, enligt Susanas erfarenhet.
Även om det många gånger känns som om hon bara visat dem frön och inte finns där dagen de blommar ut så älskar hon när fröna kommer ner i sin jord och börjar gro.

Vad kan vara utmanande?

- Just nu känner jag att det är kommunikationen kring mitt budskap och det som jag skapat och vill arbeta med, som utmanar mig mest.

Det är, enligt henne ibland svårt att hitta de ord som hennes målgrupp känner igen och känner sig trygga med.

- Jag ber om att få arbeta med deras barn och det är det allra käraste de har så självklart behöver man känna sig trygg.

På vilket sätt är det viktigt att du jobbar med dig själv parallellt när du jobbar som coach?

- Att ständigt utvecklas är min drivkraft och jag växer bäst genom att möta andra människor. Det är där jag möter mig själv och mitt förflutna och i den processen behöver jag stöd ibland. För mig är det en del av hur jag lever och fortsätter att växa som människa. 

Vad har du för långsiktigt mål med din verksamhet?

- Att den livskunskap som jag vill förmedla blir ännu mer tillgänglig för alla barn och unga som växer upp i Sverige och att det startas flera verksamheter liknade min. Sedan vill jag för min del vara den drivande kraften att se till att Smygehamn som besöksmål blir en attraktiv plats för barn och unga att besöka. 

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog