Av Nina Jansdotter

Många som anlitar mig som karriärcoach är frustrerade över att de inte får använda sig av sin kompetens fullt ut och den känslan är något som jag förstår till fullo. Det handlar ju om att känna sig motiverad på sitt arbete. Ska de byta jobb eller stanna kvar och kämpa är en fråga som jag ofta få får.

Svaret är inte alltid så enkelt som att det hjälper att byta till något annat, liknande, arbete för ofta känner man att man är färdig med det där ekorrhjulet. Ett alternativ skulle då kunna vara att själv försöka uppnå en annan position, inom ramen för sitt nuvarande arbete, för att slippa känna sig som om man har "lägre rang". Ibland kan det ju, olyckligtvis, faktiskt vara så att det är fel f på organisationsutvecklingen, vilket innebär att man inte befinner sig på rätt plats och att ens kompetens inte alls tas tillvara. Om det senare är fallet, får man själv ta beslutet om man har energi nog för att försöka verka för att ändra systemet inifrån.

Det bästa i en sådan situation är om man har någon som man kan diskutera sina frågeställningar med, som kan hjälpa en att bli lite mera lösningsfokuserad. Inte alltför sällan är vi väldigt hemmablinda för nya utvecklingsöppningar.

Självfallet räcker det inte med att ha en givande fritid om du ägnar 40 timmar i veckan åt ett arbete som du känner att du "vuxit ur" och som uppenbart är fel för dig, i det här skedet av ditt liv. Befinner man sig här i sin utveckling, behöver man fylla på lite mera energi och jobba mycket med sig själv kring frågeställningarna "Vem är jag?", och "Vad vill jag?".

En del kontrar då med att förklara för mig att ”Det är svårt att få jobb". Min uppfattning i alla fall att det blir mycket lättare om, och när, man vet vad det är man vill. Använd dig av den utbildningsbaksgrund, du redan har, att stå på, så är det ju knappast så att du måste börja om från början. Frågan är snarare om du har lust och engagemang att stanna i den bransch du är i idag. Kanske det är dags för dig att lämna din trygga hamn och ge dig i väg ut på nya äventyr? Börja med att göra din egen marknadsundersökning, till exempel på nätet. Höj blicken lite, och sikta lite högre och djärvare, för det tror jag är nyckeln för din del. Ibland kan man behöva en riktig utmaning för att vakna ur sin halvsömniga tillvaro.

Jag tycker att vi alla har rätt att vara kräsna, såtillvida att vi skall sträva efter att hamna på "rätt" jobb. Med rätt jobb menar jag att vi skall ha arbeten där vi får använda våra unika talanger och erfarenheter och därigenom får möjlighet att växa och utvecklas. Lycka till på din karriärresa. Kom ihåg att det finns lärdomar hela vägen. En del roliga och andra som du gärna helst vill slippa men som kan vara väldigt utvecklande för din självkännedom.