Linda Mathiasson

De allra flesta tror jag vet vad mobbning i sig är om inte annat när det gäller mobbning rörande barn- och ungdomar och kanske numera också nätmobbning, men jag är inte helt säker på att alla är medvetna om att mobbning bland vuxna, på våra arbetsplatser är så utbredd som den är. Tyvärr så är det runt 420 000 (Arbetsmiljöverket) personer som upplever sig mobbade på sitt arbete varje år.

Mobbning på jobbet är både ett folkhälso- och ett samhällsproblem och med tanke på att det är så många som utsätts för det så kostar det också samhället en hel del pengar inte minst i form av sjukskrivning. En gammal summa som jag har sett är 20 miljarder (Arbetsmiljöverket) men jag har däremot nu hört en summa på runt 40 miljarder men ännu inte funnit en källa på den. Oavsett vad så är det en enormt stor summa som går till någonting som egentligen inte ens borde behöva hända. I dessa kostnader så ingår dock inte individens egna kostnader i form av lönebortfall och läkarbesök.

Vad är det då som kan räknas som mobbning i arbetslivet?

Framförallt så handlar det ofta om subtila saker som exempelvis blickar eller kommentarer i olika former så som att någon säger ”så du har varit ute i det fina vädret idag” till en person som precis kommer tillbaka från ett uppdrag. Andra former av kränkande särbehandling/mobbning är:

  • Bli fråntagen arbetsuppgifter utan förklaring
  • Inte bli hälsad på när en kommer
  • Få höra att fel sak är gjord fastän att en har gjort det en ska
  • Få höra att en inte passar tider fastän att en är i tid/går hem senare

Det finns flera saker som tydligt visar på kränkande särbehandling/mobbning som en inte tänker på är det och förhoppningsvis ger denna artikel kunskap om vad som är just mobbning för att en ska kunna motverka att bli utsatt för det.