Av Selma Jemelka

Boken "Savos vandring" har varit en lång process att få nerskrivet. Savo har flera gånger under sitt liv påbörjat processen av att skriva boken men insett snabbt att han inte kommer kunna skriva den själv. Historien är stark och jag är ingen författare, förklarar Savo. Efter ett löfte till sin bortgångna fru har Savo fått hjälp av en spökskrivare och boken får snart äntligen se dagsljus. 

Savo har levt ett rikt liv. Rikt på upplevelser och kärlek. Hans liv har präglats av extrem fattigdom och många gånger hade familjen ingenting att äta. Savo flydde från forna Jugoslavien för att slippa militärtjänsten som 18åring. I Sverige träffade han sin livskärlek, Margareta, som även hon hade haft en tuff start på livet. Tillsammans skapade Savo och Margareta sitt drömliv. De drev framgångsrika familjeföretag, vandrade och ställde upp ideellt för samhället. 

- Jag har aldrig strävat efter lyx utan alltid varit den som funnits till hands när någon behövt hjälp. Jag har engagerat mig väldigt mycket ideellt och mått bra av att kunna finnas där för andra. Jag har alltid arbetat ärligt och seriöst, detta spred sig snabbt i affärskretsarna och ledde till ännu mer jobb. 

Att skapa projekt och driva igenom projekten har varit en livsstil för Savo. Hans drivkraft har alltid varit att kunna vara till nytta till någon, eller sig själv, förklarar han. 

"Savos vandring" handlar om Savos vandring genom livet. Från en liten pojke som föddes i forna Jugoslaven på 40-talet. Savo levde under väldigt fattiga förhållanden och han kände hela tiden en törst efter kunskap inom sig och accepterade inte att bo på landet och bli bonde. Det var inte Savos framtid. Savo har genom åren genomgått många tragedier i sitt liv, varav han under en period brottades med en allvarlig psykisk sjukdom, men den övervann han. Under årens lopp fann Savo ett stort intresse i psykologin, speciellt motivationspsykologi, där han hela tiden strävar efter att bli bättre. Redan som liten pojke var Savos målsättning att få ett bättre liv.

Att Savo äntligen lyckats skriva klart sin bok är tack vare sin Margareta. Hon blev sjuk i cancer 2018. Efter att ha kämpat med cancern i ett och ett halvt år,  fick hon honom att lova henne i hennes slutskede att han  ska skriva klart denna boken, berättar Savo. 

- Då bestämde jag mig att oavsett vad det kostar så måste jag skriva boken. Boken handlar väldigt mycket om Margaretas liv också. Även hon har upplevt mycket som barn och genomgått sina tragedier. 

Savo och Margareta träffades när de hon var arton och han var nitton år De hade ingen vuxen i sitt liv som kunde ge dem råd om hur de skulle leva eller vad de skulle göra. Tillsammans byggde de upp allting tillsammans och blev kända på orten som en hjälpande hand för alla.

Savos bästa livs- och karriärråd:

Oavsett din sociala bakgrund och de problem du haft i din ungdom så kan du förändra ditt liv. Han gjorde det. Han  kommer från extremt fattiga förhållanden och har lärt sig genom livet att aldrig gå miste efter kunskapen. Han har alltid varit nyfiken efter kunskap och hela tiden strävat efter att få lära mig mer.

I boken skriver han väldigt ofta att under hela mitt liv, oavsett vilka problem som tillkommit så har han aldrig använt mig av orden "det går inte". Han har alltid använt sig av frågeställningen "Hur gör jag nu", vare sig det varit en stor eller liten sak så har Savo alltid ställt sig själv den frågan för att gå vidare. 

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog