Pernilla Arwidson startade sitt företag 2013 för att kunna fakturera för småjobb här och där, men 2018 bestämde hon sig för att satsa fullt ut och började jobba heltid som egenföretagare. Fram till dess hade hon varit anställd i olika företag och branscher i roller inom kommunikation och marknad. Här berättar Pernilla bland annat om vad som är det bästa med att driva eget.

Pernilla började med att sälja konsulttimmar och tog både långa och korta interims uppdrag och det är fortfarande ett ben av tre i företaget. Numera erbjuder hon även utbildning (webbkurser) och coachning.

Anledningarna till att jag valde att jobba för egen firma var de klassiska. Önskan om mer frihet att välja uppdrag, en stark lust att utvecklas, utöka mitt nätverk och få varierad erfarenhet bland annat, förklarar hon entusiastiskt.
- Efter fem års konsultande såg jag ett behov av utbildning i hands-on-kommunikationsarbete, framför allt när det gällde strategi. Jag såg också att det tyvärr inte var helt ovanligt att kommunikatörer, i synnerhet de strax över trettio, blev sjukskrivna på grund av utmattning. Ofta var det dem jag vikarierade för.

Hon fick också upp ögonen för en rapport som försäkringsbolaget Skandia hade sammanställt över de yrken som löpte störst risk för att bli sjukskrivna av psykisk ohälsa där personer i kommunikationsbranschen toppade.

- Det gjorde mig arg och frustrerad och jag började fundera på hur jag skulle kunna bidra till att den här tråkiga statistiken förändrades. De här funderingarna resulterade i två nya ben i företaget och podden Kick Ass Kommunikation, säger Pernilla med eftertryck.

Vad är det bästa med det valet?
- Det bästa med att starta eget är att det är så utvecklande. Jag och endast jag är ansvarig för hur det går i firman och jag har lärt mig massor på den vägen. Kanske den bästa utbildningen av alla. Det har gjort mig stark och ödmjuk på samma gång.

- Vem är din kund? Och hur når du dem?
Mina kunder är i första hand marknads- och kommunikationsavdelningar, men även projektledare, säljare och VD:s köper mina tjänster.

När det gäller utbildning och coachning så vänder hon mig till personer som arbetar med kommunikation och marknadsföring då syftet är ju att motverka den tråkiga statistiken i kommunikationsbranschen när det gäller sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

- Jag når mina kunder via mitt nätverk och via sociala mediekanaler, framför allt LinkedIn.

Vad handlar din podd om och vad ger den dig?
- Min podd Kick Ass Kommunikation vänder sig främst till personer som arbetar med kommunikation och marknadsföring och syftet är att på olika sätt stötta, inspirera, upplysa och ge tips på hur de kan skapa sig en tydlig roll, må bra, ha kul och samtidigt leverera på topp.

Lyssnarna får även tips på hur de kan bli ännu bättre på att förmedla värdet de bidrar med när det gäller att förverkliga företagets/verksamhetens övergripande mål, eftersom kommunikatörers roll och uppdrag ofta ifrågasätts, både i organisationen och utanför, enligt hennes erfarenhet.

- Jag hade aldrig kunnat ana hur otroligt givande det skulle bli att podda innan jag startade. Jag har fått möta helt fantastiska människor, fått ny kunskap och nya perspektiv och framför allt mycket härlig energi. Dessutom har jag fått lära mig hur man gör den rent tekniskt. Det har varit en lärorik resa.

Vad har du för framtidsplaner?

- Jag vill utöka det webbaserade kursutbudet och på sikt vill jag även starta en konsultförmedling.

Nina Jansdotter
Webbpedagog