Trots att Carl-Hugo Jacobsson bara är sexton år har han varit entreprenör sedan han var elva år. Nu driver han Ungdomsförmedlingen som är hans mest ambitiösa projekt hittills. Idéen är att koppla samman arbetssökande ungdomar med arbetsgivare, genom deras egenkonstruerande webbplattform. Antingen använder företagen plattformen för att publicera sina jobb själva eller så gör de det åt företagen. 

Idén kom för lite mer än ett år sedan när de insåg att det inte fanns någon bra metod för ungdomar att skaffa jobb. Alla andra webbsidor hade långa och utdragna ansökningsprocesser, och de flesta jobb de erbjöd passade inte ens ungdomar. De ville att denna process skulle vara enklare och tog helt enkelt tag i problemet själva.

Vad har ni fått för respons på marknaden?

- Responsen har varit över förväntan! Vi har över 5000 registrerade användare just nu och har expanderat till fyra städer, vilket tyder på att det finns en efterfrågan bland ungdomarna till ett enklare sätt att skaffa jobb.

Det har också funnits ett stort intresse bland företag, både eftersom de erbjuder en bra tjänst som de efterfrågar men också för att de vill hjälpa och stötta unga företagare, vilket han tycker är jättebra för samhället.

Vad är det bästa med att vara företagare?

- Det bästa med att vara företagare är utan tvekan att lägga ner tid på att skapa något meningsfullt och därefter se frukten av sitt arbete. Man gör inte det på samma sätt om man jobbar för någon annan.

Vad kan vara utmanande? 

- Det mest utmanande enligt mig är att försöka bygga tillit gentemot vuxna. Man får oftast inte samma respekt som ungdom, och vi brukar få erfara att vi inte blir tagna på allvar av en hel del människor.

Vad har ni för framtidsplaner? 

- Att expandera! Vi vill kunna erbjuda jobb till fler ungdomar i hela Sverige och samtidigt se till att alla arbetsgivare, oavsett om det är en rikstäckande snabbmatskedja eller caféet nere på hörnet, ska kunna hitta ung personal som passar deras behov. Därefter kommer vi satsa på att expandera till resten av Norden, Europa, och så småningom förhoppningsvis finnas över hela världen.