Patrik Bergfelt leder företag inom digitalisering och AI-relaterade områden. Stor del utav jobbet går just nu ut på att inspirera företag om vad som är möjligt samt change management, där företagen vill göra en förändringsresa men inte vet hur de ska ta sig fram till deras mål. Vissa uppdrag handlar mer brett om hur de kan effektivisera organisationen och bli motståndskraftiga inför ökad konkurrens och innovation som förändrar marknaders spelplaner.

Hur kom du in på den banan?

- Jag började som strateg inom framförallt marknadsföring och att positionera ett varumärke.  Efter det ville jag arbeta på mer djupet med att utveckla organisationer. Vetgiriga som jag är öppnade min nyfikenhet intresset för AI, robotisering (RPA) och digitalisering i stort. Det ledde in mig på en bana där jag gjorde flera R&D-projekt och blev senare headhuntad till ett nystartat IT-bolag där jag var affärsutvecklingschef en tid innan jag startade min egen verksamhet, Bergfeldt Enables. Just nu samarbetar jag till exempel med Depict.AI som byggt en AI-lösning för förbättrade produktrekommendationer.

Det roligaste med Patriks jobb är att få hjälpa företag att prestera bättre – ibland tack vare implementering utav ny innovativ teknik eller ibland tack vare att med mina externa ögon öppna upp för nya arbetssätt, maximerande av existerande eller nya affärsmodeller. Det absolut roligaste är när jag lyckas ta vara på en bra idé som en anställd har haft under en längre tid men som ingen i ledningen har tagit sig tid att lyssna på, menar han.

Patrik önskar nästan aldrig att han hade ett annat jobb. Däremot förklarar han att det så klart vara frustrerande ibland när organisationer har en ledning som har svårt för att ta beslut och brister i sin kommunikation då förhalas processer och den positiva förändringsresan tappar fart och momentum.

Hur gör du för att hänga med och kompetensutveckla dig?

- Trots att jag är väldigt akademiskt lagd och i princip nästan alltid studerar något på universitet och högskola vid sidan om mina jobb tycker jag att min egna nyfikenhet är det som driver på min kompetensutveckling. Jag tar online-kurser, som t.ex. RPA-verktyget UiPaths egna academy-kurser, som är gratis, och jag engagerar mig ideellt som Head of Communication & PR för Stockholm AI som är en organisation som samlar branschfolk inom AI. Ett annat inlärningssätt som jag tycker nästan slår alla andra är att intervjua experter på området jag vill utvecklas inom.

Hur kommer din typ av jobb se ut i framtiden?

- Mitt jobb som är ganska strategiskt, analytiskt och som handlar mycket om kommunikation med styrelser, ledningsgrupper och chefer kommer givetvis att påverkas med tiden av AI och robotisering. Dock tror jag att det förenklas tack vare smarta verktyg för analys utav smart data, underlag för beslut och digitala mötesplatser.

Däremot kommer nog nästan alla uppdrag vara en blandning utav att jobba med teknik och människa – i princip alla branscher kommer att påverkas men i olika takt och omfattning, tillägger han.

Avslutningsvis så tar Patrik upp den aspekten att hans jobb nog kommer att finnas kvar men utvecklas till att kräva ännu mer specifika tekniska kunskaper och att man verkligen hänger med så att det går lätt att kommunicera med de som gör den tekniska implementeringen.

- Jag ser mig redan nu som en brygga mellan företagsledningars mål och tekniken – det kommer bara att intensifieras.

Nina Jansdotter
Webbpedagog