Jens Östgaard på Walborg Ventures i Göteborg drar nu igång ett annorlunda event, som han kallar Alice and the startup land, där startups får träffa presumtiva investerare. Här berättar han om sina tankar bakom det formatet och så ger han några konkreta råd om hur man gör en bra pitch.

Jens inleder med att peka på att det finns gott om snart framgångsrika startups, som aldrig skulle söka till Draknästet eller liknande format. Den enkla anledningen, enligt hans erfarenhet, är att de vantrivs med det, tyvärr alltför vanliga scenariot, där den som söker tillväxtkapital förväntas att stå med mössan i hand.

- Att stå på golvet, och under tidspress, inför en sorts upphöjd jury försvara sin värdering eller sin kompetens, det passar helt enkelt inte alla. Faktum är att majoriteten av framgångsrika bolagsbyggare har mer introverta personlighetsdrag, än extroverta.

Jens förstår att den dramatiska maktobalansen gör sig väl för ett format som TV. Men det är inte en god miljö för att effektivt föra samman de mest potenta startupsen med rätt änglar menar de som står bakom eventet.

Hur fick du den idéen?

- Efter en idé från Lina Bodestad, Psykolog och UX-designer, som själv reagerade på hur exkluderande Draknästet-liknande events är, bestämde vi oss för att skapa ett mer inkluderande och mer kreativt kapitalanskaffningsevent, med lägereldssittning och med en mindre hotfull image. Men för samma målgrupp och med samma slutmål.

Vem arrangerar?

- Walborg Ventures, ihop med en volontär projektgrupp.

Deras format ger att både pitchande bolag och änglar leds till en bättre social dynamik vilket ökar antalet sökande bolag, ökar antalet investeringar och höjer också insatserna som investeras, relativt liknande matchningsevent, menar han.

Ett plus till, vill han tillägga är att de har Sveriges galnaste dekor och inramning för att visa att detta är något helt unikt.

- Vi har även en mer internationell publik än något annat liknande event i Göteborg. 

Vem kan vara med?

- Vi bjuder in både affärsänglar, entreprenörer och intresserade gäster. Både lokala och nationella deltagare är registrerade per idag. Vi räknar med ett tak på cirka 80 deltagare totalt Även BRG och Almi har tackat ja som sponsorer för att positionera sig och informera om sin roll i ekosystemet för startups.

Kan du ge något tips på hur man pitchar inför investerare?

- Gör en väl genomtänkt, affärsmässigt trovärdig, väldesignad och kommunikativ presentation av ert bolag och behov. 

 

Av Nina Jansdotter

 

 

 

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog