Johan Olson arbetar med att hjälpa främst små och medelstora bolag, att hitta nya vägar att finansiera och öka sin verksamhets tillväxt. Eftersom det ofta är brist på kapital som gör att företag bromsas, vill han gärna bidra med sina erfarenheter och kunskaper. När företag får bidrag, gynnas många parter. Nya arbetstillfällen skapas, produkter och tjänster kan förbättras etcetera.

Att arbeta med affärs- och innovationsutveckling omfattar i princip hela företagets utveckling från start till mogen fas och därifrån till ständig förnyelse. Enligt Johan är det extra kul är att komma in i ett skede när någon kört fast och vill hitta en ny väg framåt, oavsett om det handlar om kapital eller andra orsaker.

EU- stöd, nationella och regionala stöd är en del av denna process. Liksom att underlätta så att de kan finna nya investerare, nya kunder och olika möjligheter med upphandlingar. Just upphandlingar är något som många tror är bara för större företag men det är helt fel, påpekar han.

- Det finns så stora möjligheter även för mindre bolag att ta stora order och bygga en bas på detta sätt och det skiljer inte mycket från hur det går till att söka stöd varför jag ofta hjälper till med både och.

Hur kom du in på spåret med bidrag?

- När jag arbetade som konsult, med mycket innovationsprojekt från akademin och lokala entreprenörer. Då insåg jag att det var svårt och närmast oöverstigligt svårt för enskilda att hantera dessa bidragsansökningar och förstå sig på dem.

Johan utbildade sig inom EU- projektsamordning under ett år och lärde sig den hårda vägen med att hjälpa våra klienter att till slut lyckas. Sedan var han under några år på andra sidan och bedömde ansökningar åt EU kommissionen. Främst inom med tech och life science då han konsultade mycket till den typen av projekt i Lund.

Bidragsystemen i Sverige och EU har varit en stor del av hans värld, då de ger möjlighet för många företag att ta sina idéer och skapa något verkligt av det, menar han.

- I kombination med innovationer är det ofta en bra väg om än inte den enda. Därför blev det mycket fokus och utbildning även på offentlig upphandling som ligger ganska nära vartannat och ofta kompletterar företagens behov av att dels finansiera utveckling och forskning. Dels för att få första kunden samt för att kunna visa upp sina lösningar.

Dessa delar leder ofta vidare till investerare. Både till mindre affärsänglar med Connect eller med venture capital- bolag i Sverige, eller i andra delar av världen. I några fall till notering på börsen och allt har sin tid och gång och det är det som han tycker är så spännande och vill bistå med.

Vad är det roligaste med den nischen?

- Alla entreprenörer stöter förr eller senare i taket för sin finansiering och har behov av att lösa det. Har man tidigt varit i kontakt och varit från kunden sida förutseende med att man faktiskt vill växa. Då är det naturligt att ta hjälp av en sådan som mig för att se på möjligheter för olika typer av finansiering. Där det inte sällan handlar om en kombination av olika insatser.

Det kan vara bidragsstöd från EU/nationellt, i kombination med investerare eller kunder. Det kan också vara att man vill få stöd för att faktiskt visa sin innovation men inte har kapital att bygga och sälja den. Därför behöver de hjälp att finna bidrag, stöd och eller en kund alternativt kundfinansiering, säger han och tillägger:

- För att svara på din fråga, handlar det om lösningar som måste skapas utifrån varje enskild situation, men ofta baserad på tidigare erfarenhet. Det tycker jag är roligast och jag tror också att de flesta av mina kunder tycker att det är det som skiljer mig från andra konsulter. 

Vad kan vara utmanande?

- Den vanligaste utmaningen är ofta att få kunden att förstå att stöd/bidrag inte är gratis utan att det kostar i arbete och dedikation. Det är också en utmaning att många får uppfattningen om att det bara är att söka lite allt möjligt så får man pengar från himlen.

Så är det inte alls utan alla bidrag och stöd är specifika i sina mål och utformning för att fylla ett syfte, ofta ett politiskt sådant och det måste man förhålla sig till, lyfter han fram.

Om inte utlysningarna passar ditt projekt så är det heller inte lönt att söka! Det tål att upprepas många gånger, har Johan lärt sig.  Han vet att det är vanligt att man påstår motsatsen. En del andra ger tipset att om det inte går denna gång så skickar man bara in igen så går det förr eller senare, vilket inte är en bra strategi, enligt hans erfarenhet.

- Det är möjligt att det fungerar, men vem vill vänta på det? Istället är det, enligt mig bättre att kontakta myndigheten, EU, och börja föra en dialog. Vilket resulterar i att att man kan öka förståelsen och få anpassat både direktiv och utlysningar.

Multi governence systemet skiljer sig, mycket från Sverige och där är vi rätt dåliga på att faktiskt vara aktiva och arbeta med vad vi har för lösningar som kan vara till gagn. Det är en kul men utmanande uppgift inte minst sen det tar tid och kostar en del då det inte finns en allmän tjänst för detta som i många andra länder, anser han.

Varför söker inte fler företag denna typ av stöd och bidrag?

- Det är krångligt, tycker många och det finns så mycket i dessa utlysningar, att man ofta tröttnar bara av att se på alla dessa papper. Det är mycket och det är komplicerat och det är på en EU engelska som man ofta behöver öva på. Sen är vi ju alla som är entreprenörer lite riskaverta och ser ju att det är kanske bara 1 av 5 som får beviljat sin ansökan.  Då är det kanske bättre att söka andra lösningar-

Sedan finns det de som försökt både på egen hand och med hjälp, som inte fått beviljat och därför inte provar igen. Ofta är felet att man helt enkelt inte sett om ansökan uppfyller syftet med utlysningen. Det är aldrig lönt att försöka trycka in en fyrkant i ett runt hål och lika dant är det med en ansökan.

- Om ditt projekt inte är det som är det som exakt efterfrågas.  Ja då är det inte det, oavsett hur bra din ansökan är. Då finns det två alternativ. Leta upp en som passar eller försök att påverka så att det kommer en.

Vad kan du ge dem för tips om de vill ge sig in i matchen?

- Det viktigaste är att veta exakt vad man är ute efter och kan beskriva vad man vill åstadkomma och därefter se om det finns utlysningar inom området. Finns det så ska man kolla på aktuella och kommande utlysningar så att det är en ”perfect match” och är det inte det ska man försöka påverka och upplysa om att det kan vara en bra idé.

Vilka misstag ska de undvika?

- Skicka inte in ansökningar som inte matchar exakt det som efterfrågas. Det är lönlöst eftersom det söks mer än det beviljas.  Kan man redan där förstå att det finns inget som helst vare sig intresse eller utrymme för att gå utanför de exakta syften och mål som specificerats i utlysningen.

Sen ska man aldrig missa heller att titta på alternativ finansiering där den som är mest underskattad enligt mig är ren kundfinansiering, tillägger han.

Kommer bidragen att söka bli fler eller färre i framtiden?

- Absolut blir det fler och faktiskt både större och mindre. Det blir dessutom fler upphandlingar och samarbeten mellan det offentliga och det privata enligt min bedömning.

I och med att vi är på väg ur en pandemi, finns det extra mycket som tyder på att det kommer ske i närtid dessutom. Vilket är positivt på många sätt, då vi behöver starta om många företag, avslutar Johan Olson, med eftertryck.

Nina Jansdotter
Webbpedagog