Av Nina Jansdotter

Det finns både för- och nackdelar med att "vara sin egen" och driva eget företag. En fördel är ju möjligheten att skräddarsy "tjänsten", efter den egna kompetensen, på ett friare sätt än vad som är möjligt när man är anställd. Nackdelen är ju att trygghetsdelen är sämre. Frågan är vad du vill egentligen? Om det inte handlade om försörjning, vilken väg skulle du gå då? Vad brinner ditt hjärta för?

Försök betrakta din kompetens med objektiva ögon. Hur står du dig i konkurrensen? Ligger det du kan rätt i tiden? Förutom din mer formella kompetens, försök också bli klar över vilka dina personliga styrkor är och hur du skall använda/utveckla/sälja dem på bästa sätt. Hur skulle din drömtjänst i en organisation, eller i ett företag, se ut? Föreställ dig ett sådant arbete i din fantasi så att du har något att utgå ifrån. Därefter tycker jag att man skall satsa på att göra en egen "omvärldsbevakning". Vem har ett liknande arbete, eller vem känner någon som jobbar med liknande arbetsuppgifter, och var då någonstans? Använd ditt nätverk och har du inget väl fungerande sådant, så jobba på att skaffa dig ett. "Intervjua" människor som har den typ av befattning som du vill ha. Ta reda på hur de gjorde för att komma dit, innan du lägger upp en strategi för vad som skall bli ditt nästa steg.

Att hitta sin egen plats i livet, och karriären, behöver inte nödvändigtvis vara att starta eget företag, men väldigt många hamnar ändå där till slut, eftersom det i organisationer och företag finns många som upplever att de är väldigt fastlåsta i arbetsplatsens strukturer. Strukturerna gör det inte möjligt för så många att verka utifrån sin fulla kompetens.

Strukturerna hinner inte heller att utvecklas lika snabbt som människor kan utvecklas. Det är en trög rörlighet där, som gör att människor upplever sig att vara på fel plats. Många upplever att de skulle kunna göra mycket mera, att de har utvecklats men att deras tjänstebeskrivning ser likadan ut som när de fick sin anställning.

Jag pratade med en person som sa att ”Jag startade eget för jag upptäckte att det här med att vara anställd är överreklamerat.” Jag har inte en dröm om att bygga upp ett företag, för mitt företag är jag. Hade jag fått månadslön och förmåner och utbildning och pensionsförsäkringar, och ändå fått göra allt det här som jag vill göra, då vore det inget problem att vara anställd, istället för att vara egen företagare. Min kompetens är bred. Jag får själv skapa de sammanhang där jag kan dra nytta av min breda kompetens. Lycka till med din egen karriärresa.