Av Nina Jansdotter

Håkan Isaksson jobbar för Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp, med att utveckla universitetets egendomar (mark & fastigheter). Syftet är att erbjuda forskning och samhälle en plats där man kan testa och skala upp kunskap och innovationer. I denna artikel berättar han om sitt arbete, vad han uppskattar mest med det, samt hur han kom in på den banan.

När Sverige tar steget in i den gröna omställningen krävs det infrastruktur (lokaler, åkrar, verkstäder, maskinpark, verktyg, odlingssystem, processlinjer och utsläppsfri energi) som är snabbt tillgänglig och hjälper idén eller projektet som lämnat skrivbordet eller labbet att flyga. För att marknaden ska vara intressant måste idén upp i kritiska volymer och det kan vi hjälpa till med på våra testbäddar, inleder Håkan.

Hur hamnade du på ditt jobb?

- Jag är utbildad ekonom med inriktning på marknadsföring och har under mitt arbetsliv jobbat i flera olika branscher (finans, försäkring, distribution, el/energi, bil & mc, reklam/kommunikation). De senaste 15 åren har jag enbart jobbat med affärsutveckling och innovation och blev 2018 kontaktad av SLU i Alnarp.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Förutom att få jobba i en av de bästa arbetsmiljöer som finns, Alnarpsparken, så är det området dvs det som SLU utbildar och forskar inom som intresserar mig. Det känns uppmuntrande att få jobba med frågor som påverkar vår miljö, mat/livsmedelssystem, odling, landskap och trädgård eftersom det är viktiga frågor som angår alla på vårt jordklot.

De personliga mötena med forskare och studenter och entreprenörer från grön näring är det roligaste med jobbet, tillägger Håkan.

Det som dock kan vara utmanande är att vara okonventionell och reflekterande i en myndighet. Att jobba för ett lärosäte som ju är en reglerad myndighet kan ibland vara tålamodskrävande eftersom en hel del s.k. *”funktionell dumhet” existerar, fortsätter han.

- Verksamheten styrs av regler och förordningar som premierar efterlevnad av värdegrunder, statuter, policies i första hand och verkligheten i andra hand. Ofta styr kartan oavsett hur terrängen ser ut.  Det förhållningssättet gör förändring och annorlunda reflekterande svårt vilket är tröttande och frustrerande.

Varför är nätverkandet en viktig del av din vardag på jobbet?

- Kontaktskapande och nätverkande är avgörande för ett lärosäte om man vill göra anspråk på att leva upp till **”den tredje uppgiften/samverkan”.

Nätverkande är ett sätt att synas och offentliggöra kunskap/rön som i många fall stannar inne i akademin och aldrig når allmänheten dvs. skattebetalarna som faktiskt finansierar lärosätet. Dessutom blir det, enligt Håkans erfarenhet, väldigt sällan någon samverkan om man inte träffar andra människor.

Hur och var nätverkar du just nu?

- I dessa extrema tider där vi just nu genomlider en pandemi är de digitala mötena viktiga men även närvaron på andra ställen utanför Alnarp är viktiga.

Därför har SLU ett brofäste i Lund på Medicon Village som nu är en ytterligare kontaktpunkt för samverkan med Alnarp och SLU. Närheten till Ideon, MaxLab, Lunds Universitet och ESS är givetvis också viktig.

Håkan avslutar med att berätta att just nu ligger mycket av hans fokus på att rusta upp och sjösätta deras testbädd/scale-up site i Alnarp och marknadsföra den brett till innovatörer och entreprenörer som vill verifiera och skala upp gröna innovationer.

- SLU lanserar under 2021 ett unikt koncept som heter Green Innovation Park (GIP) och som är ett nytt nationellt koncept för samverkan mellan akademin och omvärlden. Finns sedan några år på SLU i Uppsala och byggs under de kommande åren ut både på SLU i Alnarp och Umeå.

Fotnot
*Funktionell dumhet, Professor Mats Alvesson, Lunds Universitet
The Stupidity Paradox - Lunds universitet

**Tredje uppgiften/samverkan
Tredje uppgiften är högskolors och universitets uppgift att dela med sig av kunskap, vid sidan av de första två huvuduppgifterna, utbildning och forskning. Efter lagändringen 2009 kallas tredje uppgiften ibland samverkansuppgiften. På engelska kallas företeelsen public outreach[1] eller science outreach[2] och omfattar olika slags utåtriktade och uppsökande verksamheter.
Tredje uppgiften – Wikipedia

Nina Jansdotter
Webbpedagog