Jessica Pålsson arbetar som Head of Communications på Mobile Heights i Skåne. Här berättar hon om uppfinnardrömmar som kan förverkligas på oväntade sätt, om att jobba med kommunikation inom tech, och vad hon tycker är det absolut roligaste med sitt jobb. 

Mobile Heights är Sveriges största klusterorganisation för tech, med bas i Skåne. Idag har de har drygt 120 medlemsorganisationer anslutna till sig från både näringsliv, offentlig sektor, akademi och idéburen sektor. Deras främsta uppgift är att på olika sätt knyta ihop aktörer som är verksamma inom teknikutveckling. 

– Det kan exempelvis handla om företag som vill komma i kontakt med forskare, startups som vill få råd från tekniska experter, eller utvecklare från olika organisationer som vill jobba på gemensamma teknikprojekt. Där är vi på Mobile Heights möjliggöraren och katalysatorn som snabbt kan få dessa kontakter och initiativ att ske, säger Jessica, entusiastiskt. 

Som kommunikationschef hos Mobile Heights är det hennes jobb att se till att alla de aktiviteter som pågår hos Mobile Heights och i tech-Skåne når ut. Här handlar det dels om att snappa upp nyheter från medlemmar som är relevanta för andra att ta del av, dels om att förse Skånes tech community med information om olika möjligheter som finns till hands. 

– I det arbetet har jag hela ”kommunikationsverktyglådan” till mitt förfogande, och nyttjar både digitala och analoga kanaler flitigt för att skapa synlighet och engagemang. Vidare så handlar min roll också om att positionera tech i Skåne och se till att vår region får synlighet både nationellt och internationellt.

Vad ledde dig in på din karriärbana och det jobbet? 

– Som ung ville jag bli både journalist och uppfinnare, och för att kombinera dessa två drömmarna så studerade jag kommunikation i Danmark och innovationsledning i Nederländerna. Men det var egentligen först när jag flyttade till San Fransisco som karriärs-polletten trillade ner på riktigt. 

Jessica bodde nära Silicon Valley då, och fick på egen hand uppleva den entreprenörsanda och teknikutveckling som råder i det området. Hon träffade många kloka forskare, ingenjörer och startups med imponerade tekniklösningar – men som hade svårt att kommunicera sina idéer till omvärlden. 

Dessa möten gav henne insikten att det är många som behöver hjälp med kommunikation och de ”mjuka värdena” kopplade till sina tekniska innovationer. Det fick henne också att vilja förstå hur människor, rent kognitivt, tar till sig och bearbetar information om ny teknik och innovationer. 

– Jag fördjupade mig i innovationssociologi och innovationskommunikation, och spenderade sedan ett flertal år i Nordamerika där jag fick möjlighet att jobba med innovativa tech-bolag i en rad olika områden. Det rörde sig om allt från grön teknik med fokus på hållbara energilösningar till neurotech för människor med hjärnskador.

När Jessica efter 12 år utomlands bestämde sig för att återvända hem till Sverige så föll det sig naturligt att landa hos en arbetsgivare som befann sig mitt i navet av Skånes mest spännande teknikinnovationer. 

– Mobile Heights checkade alla boxar, och gav mig möjligheten att arbeta med tech på hemmaplan!

Vad är det roligaste med ditt jobb? 

– Jag tycker det är otroligt roligt att verka inom ett område som ligger i framkant och som rör sig snabbt. Det händer så mycket spännande inom tech och genom mitt jobb får jag möjligheten att ta del av den utvecklingen från första parkett. 

Som kommunikatör blir Jessica många gånger länken mellan teknik/människa eller experter/lekman, där hennes jobb går ut på att göra det svåra och komplexa begripligt, förklarar hon.

– Den utbildningsaspekten och utmaningen vurmar jag lite extra för, och man inser snabbt att framgångsrik teknik handlar lika mycket om att nå människor på rätt sätt, som det handlar om själva tekniken. 

Det är väldigt givande att på så sätt få vara med och bidra inom ett område som vi alla påverkas och har nytta av, anser hon. Teknikutveckling har sina utmaningar och dilemma som inte ska förringas, men Jessica tror också att teknik – som utvecklas och används på rätt sätt – kan bidra till att förbättra många människors liv och spela en nyckelroll i den hållbara omställningen. 

Vad har ni haft på gång detta år?

– Oj, vi har många järn i elden! Vårt mål är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för organisationer inom tech i Skåne, och vi tar regelbundet tempen på våra medlemmars behov. Just nu ser vi exempelvis att många skriker efter teknisk kompetens, så det är ett område där vi stöttar genom en rad olika insatser.

För det enskilda företaget som vill kompetenshöja den befintliga personalen kan det exempelvis handla om att de tillhandahåller utbildningar, genomför tekniska djupdykningar, eller håller i tekniknätverk för kunskapsdelning mellan experter. 

– Vi försöker också skapa kopplingar mellan företag och talanger på väg ut i arbetslivet. Lite mer långsiktigt så jobbar vi med att öka och diversifiera teknikintresset bland unga, så att fler känner sig manade att söka till teknikutbildningar och välja en karriär inom STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). 

Här vill de bland annat bidra till att bredda bilden av hur en tekniker eller ingenjör ser ut. Sist men inte minst handlar det också om att positionera Skåne som en attraktiv plats för internationella tech-talanger, så att regionen står konkurrenskraftig även på den globala arbetsmarknaden och på så sätt hjälper skånska tech-arbetsgivare att locka till sig eftertraktad personal även utanför Sveriges gränser, tillägger hon.

– Det låter klyschigt, men tillsammans blir vi verkligen starkare – i stället för att varje organisation ska behöva jobba enskilt med kompetensfrågan så har vi möjlighet att ringa in behoven och verka som en enad röst för våra 120 medlemmar.

Planerna framöver 

Mobile Heights föddes ur Skånes telekom-industri för 15 år sedan. Mycket har hänt i deras verksamhet sedan dess, både vad gäller våra fokusområden, vad de erbjuder, och de organisationer de ser i sin medlemsbas. Idag pratas det mindre om mobiltelefoni och mer om teknik i dess breda bemärkelse – och det är något som behöver reflekteras även hos Mobile Heights. 

– Därför är vi just nu på en spännande förändringsresa som organisation, där vi för täta dialoger med våra medlemmar för att definiera vilka vi är idag och hur vi förblir relevanta framöver. Under 2024 är målet att vårt fokus på tech blir ännu tydligare, och att vi stärker insatserna för tech-Skåne utifrån de behov som finns idag, avslutar Jessica.