Zozan Bozan är en certifierad förändringsledare som hjälper organisationer att skapa beteendeförändringar vid digitala transformationer. Hon driver även podden Zozan Bozan Podcast. Här berättar hon lite om sitt jobb.

Zozan kom in på sin bana eftersom hon kände att det var det naturliga steget att ta efter flera år som föredragshållare och utbildare inom Microsoft 365.

Att det blev just med fokus på förändringar handlar enligt henne om att många av oss tycker att det är svårt med förändring både på individnivå och på organisatorisk nivå.

- Jag vill veta mer om varför vi känner så och sprida att det finns metoder som kan hjälpa oss.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Att få se att det jag gör bidrar till en bättre arbetsvardag.

Vad kan vara utmanande?

- Det ligger inte naturligt hos människan att vilja förändras när den står inför en förändring. Utmaningen ligger i att skapa tillit i förändringsprocessen.

Kommer det bli mer eller mindre förändringar i framtiden? Varför?

- Ur ett digitalt perspektiv så tror jag att det kommer att bli mer förändringar som kommer påverka vårt arbetssätt. Teknologin utvecklas fort, så vem vet vart vi befinner oss om fem år.

Hur kan man som individ kan tackla förändringar på ett bra sätt?

- Jag tror ju mer du känner dig själv det så mer förstår du varför du reagerar på olika sätt då du står inför förändringar.  Att bli obekväm då du står inför en förändring är bara normalt. Det tar mer energi att göra/tänka på nytt sätt än att fortsätta i gamla fotspår. Det kan därför vara bra att inte alltid vänta på att motiveras. Ibland brukar jag ge rådet - bara gör. 

Avslutningsvis förklarar Zozan att ledare behöver tänka på hur viktig tilliten är i en förändring. De behöver förmedla förändringen i god tid på flera olika sätt. Att vara transparenta med att förändringen möjligtvis kommer att göra ont ett tag. Viktigt är också att den som förmedlar förändringen är trovärdig.

Nina Jansdotter
Webbpedagog