Malin Annerhult är VD för Höglandets Kompressorservice, som säljer tryckluftsutrustning, servar och reparerar kompressorer. Likaså utrustningen som följer behandlingen av luften för att till exempel rätt kvalitet ska nå brukaren. Tryckluftsförbrukare kan vara en CNS- eller lasermaskin, ett virkesband eller något som renblåser eller rengör en slutprodukt. Deras fokus ligger på att rekommendera och sälja in rätt utrustning men även förse kunden med rätt underhåll för bästa och längsta tekniska livslängd på sin investering. Malin menar att de är ett effektivt team, som har jobbat tillsammans i många år. De har kort omställningstid och korta beslutsvägar, vilket innebär att de snabbt kan ställa om i agendan och prioritera arbetet efter behov därute.

HKS är ett familjeföretag som Malin mer eller mindre är uppvuxen med och efter gymnasiet föll det sig så att hon skulle jobba där under något eller några år. Hon hade en dröm om att bli sportjournalist men hade inte strategin för att nå dit klar. Istället gick tiden på företaget och  hon växte in i jobbet och det blev svårare att ”ta sig därifrån”, då det ändå uppfyllde många av hennes önskningar på en meningsfull sysselsättning.

- När jag sen bildade familj så var fokus under några år på att få det att fungera tidsmässigt med allt vad det innebär. Närhet till förskola jobb och chans till ett flexibelt arbete som underlättade perioder av vård av sjuka barn. Nu har jag hunnit med 28 år på samma företag, även om uppgifter och roll skiftat, och jag har förmånen att få lära mig något nytt precis varje dag och upplever att jag utvecklas och ges de utmaningar som jag kan önska.

Det bästa med att få vara med och leda ett företag är, enligt Malin, känslan av att hon faktiskt har en möjlighet att påverka riktningen de ska gå gemensamt. Hon får chansen att genom att vara lyhörd för varje enskilds medarbetares önskemål och motiv har fått se människor runt mig kliva fram och ta ett helt nya ansvarsroller, lyckas och visat på fantastisk utveckling.  Hon känner sig väldigt ofta oerhört stolt över teamet som helhet men även individuella prestationer som de kanske inte anade för några år sen.

- Sen finns så klart spänningen med som följer att göra olika affärer med som en krydda. Vi brukar tänka att vi inte är bättre än vår senaste affär och strävar hela tiden efter att göra saker på ett bättre sätt. Testa hur mycket man kan skruva på olika sätt för att nå dit vi vill. Vi söker efter vår mening på marknaden, vår plats att verka och där ges utrymme och chans göra bättre även för våra kunder och miljön.

Utmaningen är att balansera mellan vinst och förlust, putta in exakt så mycket som krävs för vidare utveckling för både företag och medarbetare, fortsätter Malin. Det är viktigt att våga gasa på lite i uppförsbackarna, för de kommer ju. De ingår i ett globalt sammanhang och kan inte förutse nästa hinder, varken vad det kommer att vara eller när det kommer, menar hon.

- Att ha strategier klara för att möta upp dem på bästa sätt. Att när det snurrar på snabbt, ändå ta sig tid att stanna upp och reflektera är något som jag tränar på. Inte dras med för mycket eller snabbt. Fira segrarna och ha roligt på resan.

Det är nödvändigt att nätverka

Nätverkande är viktigt, enligt Malins erfarenhet.  Dels kan man direkt knyta viktiga kontakter direkt för affärsverksamheten. De jobbar mycket med referensförsäljning och då är dessa oerhört viktiga. Sen får man chans till input av andras idéer och tankar och man kan skapa nya eller vidga eget synsätt på problem eller möjligheter.

- Få höra hur andra har löst något som jag själv kanske funderat på hur vi ska göra. Det slår mig ofta i dessa sammanhang att oavsett i vilken bransch vi verkar så sitter vi med ungefär likande frågeställningar. Har då någon kommit på ett bra sätt att lösa det på, varför inte vara lyhörd och anamma den? Det ger också en känsla av trygghet att faktiskt höra att vi har någon gemensam utmaning och detta samtal kan vara till hjälp att tillsammans se möjligheten.

Idag sitter Malin med i ett par olika VD-nätverk, ett lokalt och ett mer rikstäckande. Hon finns med i styrelse för Nässjö Näringsliv, där både stadens politiker och representanter för näringslivet finns med. Samtliga ger henne oerhört stort utbyte, anser hon och hon ser mycket positivt på sin medverkan där.

- Sedan försöker jag gå när det anordnas olika företags-event, både lokalt och regionalt, utbildningar och olika seminarier. Jag avsätter tid olika beroende på hur min agenda ser ut. Jag tycker att man ska känna att man har tid ändå, så att mötena med andra företagare blir så kvalitativa som möjligt.

Vidare så förklarar Malin att hon gillar att hålla ett högt tempo i sitt arbete, det får henne att bli engagerad. Det innebär dock att hon måste boka in tid varje vecka där hon får min återhämtning och påfyllning av energi. Dels plingar det till i hennes mobil varje dag för en halvtimmes promenad utomhus, i hyfsat lågt tempo men helst i skogsmiljö. Hon har upptäckt skogens lugnande kraft på senare år och vandrar även en hel del på helgerna på olika leder i närområdet, viket är underbart!

- Sen älskar jag att träna på gym, numera. Jag försöker köra ett par pass i veckan, varje pass förberett innan och med många korta mål även där men det var just den biten som fick mig att fastna för ungefär ett år sen, tävling – med mig själv. Det är så avkopplande.