Jenny Daza och hennes man Ivan Daza startade TakeReference i september 2022 med fokus på rekrytering av erfarna toppsäljare. Här berättar hon om deras framgångsresa och vad det har för planer framöver.

Min första fråga till Jenny var hur det kommer sig att de har gjort succé på så kort tid. Hon svarar att det handlar om att de har ett starkt personligt engagemang i varje uppdrag de får in. De sätter sig in i sina kunders affär och kultur och förstår var de befinner sig och därmed vilka individer som på bästa sätt kan bidra till fortsatt tillväxt

- Vi är också ofta strategiskt bollplank till våra uppdragsgivare och ger gärna input kring utveckling av säljteam, ersättningsmodeller med mera. Sen är vi enkla och raka, snabba och personliga och har en öppenhjärtig dialog på Linkedin, säger Jenny entusiastiskt.

Ni har nischat er tydligt mot säljrekrytering. Varför har det varit en fördel kontra att ni tagit alla typer av rekryteringsuppdrag?

- Valet av nisch är enkelt.  Dels så har vi båda jobbat i andra rekryteringsföretag men primärt är vi säljare, rekordsäljare faktiskt från olika branscher. Vi brinner för sälj, älskar sälj utan att överdriva.

Detta det gör det, enligt Jenny extra roligt att sätta sig in i sina kunders pågående tillväxtresor vars framgång alltid är starkt kopplad till ett starkt säljteam och ett bra ledarskap.

- Vi har även erfarenhet av rekrytering inom media och marknad och har genomfört några topprekryteringar även inom dessa områden. 

Vad har ni för framtidsplaner?
- Under hösten har vi även lanserat TakeReference Leadership Group, där vi lyckats attrahera framstående ledare inom en rad branscher och presenterar dem för olika potentiella uppdragsgivare som vid matchning leder till rekrytering.

De har även testkört några bemanningsuppdrag, som ofta är kopplat till ett större team som ska sälja ett bolags produkter eller tjänster. Det är kul att kunna bistå på olika sätt, tillägger hon.

Borde fler företagare fokusera så som ni gjort?

- Vi tror på det personliga engagemanget i allt man gör, oavsett bransch eller uppdrag. Sedan hur andra jobbar lägger vi oss inte i, utom när det gäller våra uppdragsgivare som vi har en nära dialog med.

Jag ser att ni expanderar antal roller ni söker till, hur kommer det sig?

- När det gäller ledarskapsrekrytering så är de allra flesta ledarskapsrollerna starkt kopplade till försäljning, därmed faller det under vårt kunskapsområde. Även om det naturligtvis kräver djupa insikter och expertis inom olika andra kompetensområden.

Utifrån ledarskap och sälj kommer man långt, enligt Jennys erfarenhet.  Det har också hänt att nöjda uppdragsgivare fått de tillskott de sökt via dem vilket lett till att de fått förfrågningar kring helt andra roller. Och även i de sammanhangen har de framgångsrikt lyckats med tillsättningar, förklarar hon.

- Främst för att vi tillämpat samma metod som inom säljrekrytering: Vi headhuntar starka profiler med imponerande track-record inom respektive nisch.

Med det sagt så tackar de inte ja till all typ av rekrytering.  De vill ha kontroll över rollen och vågar även erkänna för sig själva om vi anser att det ligger utanför vår förmåga.

- Då kan vi rekommendera en annan firma som vi har förtroende för, avslutar Jenny.

 

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog