Peter Thunholm jobbar på IT-företaget Sofigate och har just nu uppdrag som transformationskonsult i ett stort förändringsprogram inom IKEA-koncernen. Här berättar han om vad han anser är det bästa med att vara konsult och hur viktigt det är med teamkänsla.

Peter är född nyfiken och som konsult är det som han ser det ett måste för att ha det rätta drivet i kunduppdragen. Som nyfiken är man jämt på jakt efter nästa utmaning och oavsett om detta realiseras hos en och samma kund under längre tid eller hos olika kunder i olika typer av uppdrag så ger detta en oerhört stor flexibilitet och omväxling, menar han.

- Som den typ av konsult som jag är behöver man gilla att vara lite ”nomad” när man går från uppdrag till uppdrag!

Är det viktigt att man skapar teamkänsla i ett konsultföretag?

- Att skapa en teamkänsla borde vara en av grundstenarna i varje konsultbolag.  I ett företag som domineras av personer i olika linjeroller finns förutsättningar att teamkänslan kommer med automatik – men i en konsultorganisation gäller inte detta, eftersom konsulterna är ute i olika uppdrag för olika kunder.

Som konsultchef och- eller uppdragsledare måste man jobba aktivt för att skapa förutsättningar för teamkänslan, så att samhörigheten mellan konsulterna stärks även om man inte har daglig kontakt, enligt hans erfarenhet. Målet är att skapa en musketörskänsla av typen ”En för alla – alla för en” – speciellt om du är ensam på ett uppdrag ute hos en kund så kan det vara oerhört betydelsefullt att ha den uppbackning som en bra teamkänsla kan ge.

Hur skapar ni teamkänsla hos er? 

- Ett exempel från vårt kontor i Malmö, som jag tillhör, på hur man kan försöka skapa samhörighet i teamet är den årliga Melodifestival och Eurovision Song Contest tävling vi initierade för några år sen. Vi röstar på vilka bidrag som ska gå vidare från deltävlingarna och ända fram till final och den som samlat flest poäng står som årets segrare.

Mycket prestige och ära står på spel, tillägger Peter med ett skratt.  Och det intressanta är att de som från början inte var ett dugg intresserade plötsligt fick blodad tand när poängen trillade in och man ledde hela tävlingen.

- I år har vi t o m utökat tävlingen till att vara en ”inbjudningstävling” i och med att en av våra före detta kollegor vill vara med trots ny arbetsgivare!

Vad har sådana aktiviteter för effekt på motivation och teamet?

- Denna typ av teamaktiviteter binder samman de som tillhör teamet och skapar en ”story” som kan föras vidare till andra både internt och externt och man skapar ett naturligt samtalsämne när man har sina team-möten – speciellt under de senaste två årens pandemi, när de fysiska träffarna har lyst med sin frånvaro!

-  Människan är en social varelse och detta gäller även konsulter. Om man inte tar initiativ till att skapa samhörighet mellan teammedlemmarna så ökar risken att folk slutar och om man inte lyckas skapa rätt stämning i teamet så är det väldigt lätt hänt att konsulterna börjar känna sig som isolerade öar och då sjunker välbefinnandet, avslutar Peter.

Läs mer om Sofigate och vilka tjänster de rekryterar till:
https://www.sofigate.com/careers/#category=66