Ali Khalil, är VD på Miljonbemanning och en av tre grundare till bolaget, som verkar inom stöd och matchning av jobbsökare. De startade företaget eftersom de såg en samhällsutmaning, då en massa talang, driv, kompetens och engagemang ständigt fick rinna ut i sanden. Utan att någon tog tillvara på den. Därför ville de fånga upp den och matcha ut mot rätt arbetsgivare. 

Det unika med deras affärsidé, enligt Ali, är att de jobbar innovativt med att rusta och matcha deras deltagare, bland annat genom en VR satsning de har. Genom den kan den kan de simulera arbetsplatser och arbetsuppgifter där deltagarna kan öva och förbereda sig inför arbetet. 

- Vi har också en bra sammansättning i bolaget där vi arbetar med bemanning, rekrytering och utbildning utöver jobbcoachning vilket ger oss bra ingångar till arbetsgivare med anställningsbehov. 

Vad kännetecknar ditt ledarskap?

- Jag försöker vara väldigt nära mina kollegor, se deras vardag, vara tillgänglig och insatt i vårt operativa arbete, detta gör att vi fattar bättre beslut tillsammans. För mig är en bra ledare lyhörd och alltid nära medarbetarna samtidigt som en bra ledare kan ha en bra överblick utan att bli för insyltad i det dagliga arbetet.

Vad har varit det roligaste under dessa år?

- Tillväxtresan vi gjort och den utvecklingen vi fått vara med om, den har betytt så oerhört mycket, och att se individer få komma ut i arbete och nå sina mål och uppfylla sina drömmar, det gör att man orkar fortsätta kämpa dag efter dag! 

Det som däremot har varit prövande är att mitt i detta så har de kastats in i en global pandemi med många utmaningar. Många enklare jobb som varit ett första insteg på arbetsmarknaden för många har försvunnit vilket satt många individer i en tuff situation.

Redan utsatta grupper får det tuffare på arbetsmarknaden, men genom vårt nätverk har vi lyckats ta oss an detta och skola om många av våra deltagare så de kunnat kliva in i andra branscher som behövt anställa. 

Hur ser du på samarbetet med Jobbstegen?

- Jag fram emot det, då det behövs plattformar för oss där vi kan nå ut till intresserade deltagare och informera om våra tjänster. 

Vad har du för framtidsplaner? Kommer ni att expandera etcetera?

- Vi växer så det knakar och det ser av allt att döma ut att hålla i sig under de kommande åren, vilket vi tycker är väldigt roligt. Vi får ett större utrymme att använda vår innovativa teknik för och matcha ut deltagare ut i arbete och vi ser att det ger resultat så vi är väldigt optimistiska här inför övergången till KROM och ser fram emot den! 

 

Detta är ett samarbete med www.jobbstegen.se

 

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog