Här berättar Cem Celepi Atchi bland annat om varför han grundade Allbry, varför det företaget behövs och vad det är som är det roligaste med att driva företag.

Allbry grundades 2018 då Cem själv arbetade som skolkurator och upplevde att tröskeln att ta kontakt med honom och övriga inom elevhälsan var för hög. Det var pinsamt och jobbigt att knacka på dörren och eleverna menade att man hellre vill chatta, på samma sätt som man gör med sina kompisar. Idag ser vi att allt fler skolor efterfrågar nya sätt att fånga eleverna och att behovet av stöd från eleverna har ökat. Bland annat har vissa skolor och kommuner därför genom Allbry tillsatt chattande kuratorer som kompletterar den befintliga elevhälsan och som även finns tillgängliga kvällstid efter skolan, upplyser Cem.

- Jag insåg även under mina år som skolkurator att elevhälsan och skolans systematiska arbete var eftersatt. Man hade svårt att få en överblick av elevers men också skolans mående som helhet. Jag önskade kunna kartlägga måendet hos eleverna men även kunna mäta våra insatser, så att dessa faktiskt riktades rätt.  

- Som skolkurator önskade jag att det fanns digitala hjälpmedel för det systematiska arbetet, likväl som för kommunikation och bokning av samtal med eleverna. Därför grundade vi Allbry, säger Cem.

Idag är Allbry en komplett elevhälsoplattform, digitalt och fysiskt, för elever, elevhälsopersonal och skolledare. I verktyget kan eleverna chatta med elevhälsan samt boka samtal. Elevhälsan kan med några enkla knapptryck rapportera elevhälsosamtalen och med det medföljer insiktsfull statistik som gör att elevhälsan tillsammans med skolledning kan arbeta träffsäkert med sina insatser och åtgärder för ökat välmående hos eleverna.

- Allbry vill skapa förutsättningar för alla ungas psykiska välmående.

Varför är den viktig?

- Elevhälsan är en fundamentalt viktig del av det svenska skolsystemet. Men, skolans struktur och samhällets behov har utvecklats avsevärt sedan elevhälsan först infördes. Elevhälsans traditionella organisering bär på stora begränsningar.

Begränsningarna beror till stor del på bristande tillgänglighet. Många elever känner ofta också en viss tröskel att söka hjälp. Dessutom har vår kunskap om elevernas individuella behov och skolans övergripande hälsotillstånd varit begränsad på grund av brist på systematisk datainsamling.

Den psykiska ohälsan har ökat i dramatisk fart bland barn och unga de senaste åren. Allt fler unga dras in i gängkriminella miljöer, bara under september har vi sett fruktansvärda konsekvenser av detta, tilläger Cem.

- Därtill finns en stor vantrivsel i skolan och ökad press och stress hos eleverna. Vi lever i ett hårt klimat. För att tidigt kunna förebygga psykisk ohälsa måste elevhälsan, som bär ett stort ansvar, anpassa sina arbetssätt så att vi kan lyckas fånga våra unga i tid.

- Allbrys mål är tydligt, vi vill skapa förutsättningar för barn och unga att må bra i skolan. Det kräver att elevhälsan är tillgänglig där eleverna själva befinner sig, i det digitala. 

Vad är det roligaste med att driva ditt företag?

Det absolut roligaste med att driva företag är att få möjlighet att påverka och göra skillnad – framför allt i en bransch som skolan där du kan påskynda en samhällsförändring. Mitt hjärta ligger i att just främja samhällsförebyggande insatser som gör skillnad för människor i utsatta situationer men också mer övergripande i attitydförändringar.

Sedan är det ju väldigt roligt när man ser att ens idé och tjänst tas emot väl av stora beslutsfattare inom kommuner och skolor. För honom är det väldigt viktigt att ha bra människor runt omkring sig, som stöttar, vägleder och arbetar mot samma mål.

- Jag är därför väldigt stolt och tacksam för mitt team som varje dag kämpar för att göra skillnad för våra barn och ungas psykiska hälsa.

Fördelen med att driva bolag är att du har möjlighet att lyssna in och styra om utefter vilka behov du möter. Det är korta led och snabba beslutsvägar. Du har ett fritt handlingsutrymme att anpassa tjänsten så att den på bästa sätt hjälper din kund. För mig är det dock ytterst viktigt att man gör det som ett team – på samma sätt som du lyssnar in kunden önskemål, är det otroligt viktigt att lyssna in teamets önskningar. Ensam är inte starkast, är också något som Cem vill lyfta fram.


Vem är din kund?

- Allbry vänder sig till grund-, gymnasie- och vuxenskolan. Idag finns vi på 68 skolor

runt om i landet. Vi har både grund-, gymnasie- och vuxenskolor, kommunala såväl som fristående skolenheter. Allbry har blivit efterfrågade bland andra samhällsviktiga tjänster så som ungdomsmottagningar och försäkringsbolag men har sitt huvudfokus på skolan.

Hur har responsen blivit?

- Jag är överväldigad över den positiva respons som vi har fått ta emot. För några veckor sedan var vi var med i Draknästet och där vi fick ett tydligt kvitto på att elevhälsans arbete behöver prioriteras och moderniseras. Bland skolor och kommuner upplever jag också att vi fått ett väldigt fint mottagande, man är införstådda med att man behöver hitta nya sätt att arbeta med elevhälsan.

Sedan är det ju förstås så att skolan vilar på en demokratisk värdegrund och är finansierad av skattemedel och även politiska beslut vilket skapar långa processer. Det kräver tålamod både från honom, men också från hans team, styrelse och investerare. Med det sagt, vill man göra en större samhällsförändring, så måste det få lov att ta tid, upprepar Cem.

Vad har du för långsiktig plan?

- Att skapa en komplett och lättillgänglig elevhälsa i alla skolor!

 

Av Nina Jansdotter

 

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog