Den  19 februari arrangerar Carolina Lahbo och hennes team WiB- galan. WiB står för Women in Business. Här berättar Carolina om galan och varför den behövs.
Galan handlar om att erkänna och fira de betydande bidragen från våra otroligt duktiga kvinnliga entreprenörer. Det handlar om att synliggöra deras prestationer, samt den vikt de har i vårt näringsliv.

- Vi vill rikta strålkastarljuset mot duktiga och drivna kvinnor. Lyfta fram förebilder för nästkommande entreprenörer och bevisa för investerare att de kan missa investeringsmöjligheter när de inte investerar i kvinnors företag.

Vem kommer att vara där?

- Entreprenörer, investerare, regerings- och riksdagsmänniskor, partners och studenter 

Varför behövs galan?

- Vi behöver göra en förändring i investeringsgapet som vi har idag.  För att göra det behöver man lyfta upp problemet och bevisa att idag gör man fel som utesluter kvinnorna från tillgång till kapitalet.

De samlar alla viktiga aktörer i ekosystemet och tar möjligheten att visa upp dessa fantastiska kvinnliga entreprenörer. 
Galan ger, enligt Carolina en plattform för att uppmärksamma och fira de framstående prestationer de kvinnliga entreprenörerna har åstadkommit. Det skapar synlighet och inspiration. Galan bidrar till att bryta stereotyper och fördomar om kvinnors företagande.

- Den sänder en tydlig signal att kvinnor är framstående inom näringslivet. Genom att lyfta fram förebilder inspirerar galan nästa generation av kvinnor att följa sina drömmar och utmana normerna.

Vidare understryker galan vikten jämlikhet och mångfald inom näringslivet. Den påminner om behovet att skapa en inkluderande miljö för att maximera innovation och tillväxt, tillägger Caroline.

- Den ger också tillfälle att erkänna de utmaningar som kvinnor fortfarande möter inom affärsvärlden, vilket kan leda till fortsatta samtal och åtgärder för att adressera dessa frågor,

Galans mål är att främja en miljö där alla oavsett kön, bakgrund eller hudfärg ska ha samma möjlighet.

 

Av Nina Jansdotter

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog