Av Nina Jandotter

När du anlitar en karriärcoach så får du frågor att jobba med. Här är exempel på frågor som en karriärcoach kan ställa i en process kring att sätta mål. Reflektera gärna över dessa, på egen hand eller med någon som bollplank. Fyll gärna på med fler frågor, som du tycker passar dig och din karriärresa.

Hur viktigt är målet för dig? Utveckla gärna dina tankegångar.

Hur kommer du att känna det när du har nått dit du vill?

På vilket sätt kan du göra ditt mål mer ditt? Mer som passar dig i ditt liv just nu.

Hur kan du konkretisera ditt mål och göra det mer mätbart och därför veta enklare när du har nått det eller inte?

Vad behöver du förändra hos dig själv eller i ditt liv för att nå ditt mål?

Vem stöttar dig i din process?

Vad behöver du lära dig för att kunna nå ditt mål?

När har du tidigare år nått dina mål och när har du inte gjort det? Vad finns det för lärdomar i det?

Vem är bra på att nå sina mål? Vad kan du lära dig av honom eller henne? Vem är inte så bra på det och vad finns det för lärdomar i deras sätt, för dig?

Vad skulle det innebära i ditt liv i stort om du nådde just detta målet och vad skulle det innebära om du inte gjorde det? Skulle det göra någon skillnad i ditt liv eller inte.

Hur mycket är du beredd att satsa för att nå ditt mål?