Här nedan listar jag ett antal frågor som är bra att ställa sig själv när du funderar över vem du är och vilket som ska bli ditt nästa karriärsteg. Välj några av dessa och eller fyll på fler själv.

 • Vem är du?
 • Vilka personliga egenskaper ochtalanger, har du utvecklat?
 • Vilka värderingar är viktiga för dig?
 • Vilket är ditt unika bidrag till världen?
 • Vad vill du ge?
 • Vad gör du när du jobbar? Tänk både detaljuppgifter och se till helheten.
 • Vilka uppgifter har du?
 • I vilken organisation? Jobbar du för dig själv, som egenföretagare, eller i någon annan organisationsform? Beskriv ditt sammanhang så noggrant som möjligt.
 • Vilken typ av ledarskap trivs du bäst med? Auktoritärt, demokratiskt, låt-gå, eller det coachande ledarskapet?
 • Vilka jobbar du med?
 • Vilka egenskaper och värderingar har de du samarbetar med?
 • Var jobbar du? Var i världen? Eller var i Sverige?
 • Eller jobbar du på distans och reser till din arbetsplats då och då?
 • Hur ser din fysiska arbetsplats ut?
 • Kontorslandskap eller eget rum? Ta gärna med allt du kan komma på, även saker som belysning, färg på väggar etcetera
 • När jobbar du? När under året? När i månaden, veckan eller på dygnet?  
 • Vad vill du ha tillbaka för din insats? Tänk både vad gäller din personliga utveckling och förmåner av olika slag som till exempel fast lön, optioner, delägarskap, städhjälp, bil, utbildning, friskvårdsbidrag etcetera.