• En global studie visar att över 75% känner att de ”kört fast” både personligen och professionellt
  • 88% säger att innebörden av framgång har förändrats för dem sedan pandemin började
  • 85% vill att teknik ska hjälpa till att definiera deras framtid

Stockholm - 26 oktober 2021 - Människor vänder sig till AI-robotar för att få hjälp med sin karriärutveckling, enligt en ny studie av Oracle. Undersökningen, som gjordes bland mer än 14 600 anställda, HR -chefer och chefer på olika nivåer i 13 länder, visar att människor över hela världen har känt sig fast (75%), både personligen och professionellt, det senaste året. Nu är de dock redo att återfå kontrollen över sin egen framtid. Och AI-teknik kan hjälpa.

Anställda runt om i världen hungrar efter nya färdigheter och vänder sig till tekniken för att få hjälp

För att behålla och utveckla talanger i en förändrad arbetsplatsdynamik måste arbetsgivare uppmärksamma medarbetarnas behov mer än någonsin tidigare och utnyttja tekniken för att ge bättre stöd.

  • 85 procent vill att tekniken ska hjälpa till att definiera deras framtid genom att identifiera vilka färdigheter de behöver utveckla (36 procent); rekommendera sätt att lära sig nya färdigheter (36 procent); och visa nästa steg för att gå vidare mot nya karriärmål (32 procent).
  • 75 procent av människorna skulle göra livsförändringar baserat på robotrekommendationer.
  • 82 procent tror att robotar kan ge stöd till sina karriärer bättre än en människa genom att ge opartiska rekommendationer (37 procent); snabbt svara på frågor om karriären (33 procent); eller hitta nya jobb som passar deras nuvarande kompetens (32 procent).
  • Folk tror att människor fortfarande har en avgörande roll att spela i karriärutveckling och tror att människor är bättre på att ge stöd genom att ge råd baserat på personlig erfarenhet (46 procent); identifiera styrkor och svagheter (44 procent); och ser bortom ett CV för att rekommendera roller som passar personligheter (41 procent).
  • 87 procent av människorna anser att deras arbetsgivare borde göra mer för att lyssna på deras behov och 55 procent är mer benägna att stanna hos ett företag som använder avancerad teknik så som AI för att stödja deras karriärutveckling.

Människor är motiverade att göra förändringar, men står inför stora utmaningar

Trots kampen mot, och utmaningar med, pandemin under det senaste året är människor runt om i världen ivriga att göra förändringar i sina yrkesliv. 75 procent känner att de kört fast professionellt, eftersom de inte har möjligheter att utveckla sin karriär (25 procent) och är för tyngda för att göra några förändringar (22 procent).

  • Att få coaching och karriärvägledning av en robot kan ha flera fördelar. Till exempel att du slipper att coachen, eller chefen coachar (eller leder) dig utifrån sina egna värderingar och personliga erfarenheter. Roboten utgår inte ifrån sig själv när den ställer frågor, säger Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare.

  • Över en tredjedel av respondenterna säger att de letar efter organisationer som erbjuder mer lärande och kompetensutveckling, och mer än hälften säger att de är mer benägna att stanna hos en arbetsgivare som använder avancerad teknik, till exempel AI, för att stödja sin karriärutveckling. Detta visar tydligt att investeringar i kompetens och karriärutveckling i framtiden kommer att vara en viktig konkurrensfördel i kampen om talanger. Det kan dock vara utmanande att identifiera, hantera och utveckla de färdigheter som behövs nu och i framtiden. Lyckligtvis har vi HCM-lösningar med inbyggd AI som kan hjälpa oss med detta, säger Marianne Ulland Kellmer, Nordisk HR Transformation Specialist på Oracle.

 

Läs mer om denna globala rapport här: https://www.oracle.com/human-capital-management/ai-at-work/

 

Metodik

Forskningsresultatet baseras på en undersökning gjord av Savanta, Inc. för Oracle och Workplace Intelligence i USA, Storbritannien, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Brasilien, Indien, Japan, Sydkorea, Singapore och Australien mellan 27 juli - 17 augusti 2021. I denna undersökning fick 14 639 chefer i C-suite, HR-chefer, chefer och heltidsanställda allmänna frågor om COVID-19: s inverkan på arbetsplatsen, AI och karriärutveckling och AI-adoption på arbetsplatsen. Studien riktade sig till heltidsanställda som är mellan 22 och 74 år. Respondenterna rekryterades genom ett antal olika mekanismer, via olika källor för att gå med i panelerna och delta i marknadsundersökningar. Alla paneldeltagare har klarat en dubbel opt-in-process och genomför i genomsnitt 300 profileringsdatapunkter innan de deltar i undersökningar. Respondenterna uppmanas att delta via epost och får ett litet monetärt incitament för att göra det. Resultaten av ett urval kan varieras ur provtagningen. Variationens storlek är mätbar och påverkas av antalet intervjuer och nivån på procentsatserna som uttrycker resultaten. I den här undersökningen är chansen 95 av 100 att ett undersökningsresultat inte varierar, plus eller minus, med mer än 0,8 procentenheter från resultatet som skulle uppnås om intervjuer hade gjorts med alla personer i universum representerade av prov.

 

Om Oracle
Oracle erbjuder integrerade applikationssviter plus säker, autonom infrastruktur i Oracle Cloud. För mer information om Oracle (NYSE: ORCL), besök oss på oracle.com.

Trademarks
Oracle, Java, and MySQL are registered trademarks of Oracle Corporation.

Nina Jansdotter
Webbpedagog